www.elenn-okienko.sk

Priebeh súťaže (kto a kedy + plán)

 

Ospravedlňujem sa, že tabuľka je rozhádzaná… zrejme si wordpress urobil vlastný náhľad… no čo už…
pokúsim sa to upraviť iným spôsobom…

—————————————————————————————————————————

H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H    P I E S N Í                       

Televízia OSEM          OKIENKO SNOV           Iní

nnovinka

 

09.09.2016    1.kolo                                                  1-n     2      3      4      5      6               Počet kôl:  

269   01/01   FSk TOPOĽNICA z Topoľčianok           n     10     –     –     –     –                   1

266   02/01   FSk DÚHA z Tekovských Lužian            n      7     10     –     –     –                   2

274   03/02   DcH ZUŠKÁČIK z Tlmáč                     n      1      5       8      1      1                      5

275   04/03   FSk KOLOVRÁTOK z Prílep                 n      4      1       3      3      5                      5                      

276   05/04   Lenka MEDŇANSKÁ z Medného           n      2       8      6          –                      4

277   06/05   FS JELENČAN z Jelenca                     n      9      –     –     –      –                  1

278   07/06   SSk BABIČKA zo Zlatých Moraviec        n      5       3       5      6      4                      5  

279   08/07   FSk OSTURŇANKA z Osturne             n      8      9      –     –      –                 2

280   09/08   FSk ČEĽAĎANIA z Čeľadíc                  n     3       4       4       5      7                      5

281   10/09   FSk NIMNIČANKA z Nimnice              n     5        6       1       8     10                     5

Bonus:  ZUŠKÁČIK v Slovenskom dome v Prahe  –  Detská cimbalová hudba ZUŠKÁČIK zo ZUŠ v Tlmačoch

—————————————————————————————————————————–

23.09.2016    2.kolo                                                2-n     3      4     5     6     7

282   11/10   SSk SKEREŠOVANKA z Obýc             n       2      2    10                                   3

283   12/11   FSk CHOČANKA z Choče                   n       7      9    –     –     –                      2

Bonus:  Kolovrátkovanie v Prílepoch  –  FSk KOLOVRÁTOK z Prílep a z Melčíc-Lieskového

——————————————————————————————————————————

07.10.2016    3.kolo                                                3-n     4      5      6     7     8

284   13/12    SSk SENIORKA z Púchova                n     10     –     –     –     –                     1

285   14/13    FSk VRŠTEK z Hostí                         n      7     7    9/5     6    10                         5

Bonus:  Fujaristi v Čičmanoch  –  multiinštrumentalista Matúško KUBINA zo Seliec

——————————————————————————————————————————

21.10.2016    4.kolo                                                  4-n     5      6     7     8     9

286   15/14    SSk pri KD v Dolných Ozorovciach         n       4     6    5    8    6                     5

287   16/15    FSk POŽITAVAN zo Žitavian               n       2     2    2    3    9                     5

Bonus:  Čepce zo Žitavian  –  Olinka HOMOLOVÁ a FSk POŽITAVAN zo Žitavian

—————————————————————————————————————————–

04.11.2016    5.kolo                                                  5-n     6      7      8      9     10

288   17/16    FSk TURŇA z Jedľ. Kostolian              n       8      10    –     –      –                  2

289   18/17    FSK KAMENEC z Machuliniec              n       3      7      5    10/8    7                     5

Bonus:  Šúpanie fazule v Machulinciach  –  FSk KAMENEC z Machuliniec

—————————————————————————————————————————–

18.11.2016    6.kolo                                         6-n     7      8      9     10     11

290   19/02    saxofonista Marián VLČÁK                       n       4      9       –       –      –                    2

291   20/03    SSk BÁBČANKA z Bábu                      n       3      6      7       2       9                    5

292   21/18    PONIČANIA z Poník                          n       9     –     –      –      –                1

293   22/19    DFS KAŠKA z Vrábeľ                          n       8      4      8      10                           4

294   23/20    Duo s Majkou BAGÍNOVOU                n       1      7     5      4     7                5
z Dubnice nad Váhom

Bonus:  Pranie na potoku v Nimnici  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice

—————————————————————————————————————————–

02.12.2016    7.kolo                                         7-n     8      9      10     11     12

295   24/21    FSk KOLOVRÁTOK z Drahoviec           n      2       3       5      8/7     7                  5 

296   25/22    Maťko KYSEL z Jasenice                    n      1      1       3        2       5                   

Bonus:  Maťko a Kubko z Jasenice  –  Maťko a Kubko KYSELOVCI z Jasenice

—————————————————————————————————————————–

16.12.2016    8.kolo                                         8-n     9     10     11     12     13

297   26/23    FSk DRIEŇOVANKA z Obýc                n      4     8/7      6      8/6     9                  5

298   27/24    Hanka, STUŽKALÚČKA z Moravy     n      2     9/8    10/8   10/8    10                5

Bonus:  Spevy a tance z Moravy – Slovácký soubor LÚČKA zo Svatoboříc-Mistřína a Cimbálová muzika STUŽKA z Kyjova

—————————————————————————————————————————–

sobota 24.12.2016   –  špeciál  VIANOCE 2016  (3 h – nesúťažný)      tu

sobota 31.12.2016   –  špeciál  SILVESTER 2016 (3 h – nesúťažný)     tu

——————————————————————————————————————————

13.01.2017  –  9.kolo                                        9-n     10     11     12     13     14

299   28/04    ŽSSk KLENOTNICA                                 n        6      5      3      5      8             5 
zo Bziniec pod Javorinou

300   29/25    FSk MANÍNEC z Podmanína                n        1      3      2      3      3             5

Bonus:  Nielen trávnice z Podmanína (spod Manína)  –  FSk MANÍNEC z Podmanína

——————————————————————————————————————————

27.01.2017  –  10.kolo                                    10-n     11     12     13     14     15 

301   30/26   ŽSSk HRONKA z Brehov                            n       4      6/5    6    9/7     9              5     

302   31/27   FSk PELÚSOK z Martina n/Žitavou         n       1      9/7    8   10/8    10             5    

Bonus:  Lyžice v Martine nad Žitavou  –  FSk PELÚSOK z Martina nad Žitavou

——————————————————————————————————————————

10.02.2017  –  11.kolo                                    11-n     12     13     14     15    16

303   32/28    SSk SĽAŽIANKA zo Sľažian                     n       4       4    6/5     7     9               5

304   33/29   ZuzkaZLATŇANKA zo Zl. Moraviec   n       1       2    5/4     8     5              5

Bonus:  Malí tanečníci zo Zlatých Moraviec  –  DFS ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec

—————————————————————————————————————————–

24.02.2017  –  12.kolo                                    12-n     13     14     15     16    17

305    34/30   SSk KONIAROVČANKA                          n        1      2      2      4     6               5  
z Koniaroviec
  

306    35/31   FS HÁJ z Novej Bane                         n        7    4/3     5     8/7   9                5  

Bonus:  Hľadanie špendlíka v Novej Bani   –   FS HÁJ z Novej Bane 

——————————————————————————————————————————

sobota 25.02.2017 o 15:00   –   špeciál  FAŠIANGY 2017 (90 min – nesúťažný)     tu

——————————————————————————————————————————

10.03.2017  –  13.kolo                                    13-n     14     15     16     17    18

307   36/32   SSk DÚBRAVA z Jasenice                     n        7/6     4      7/6    8/7    9                    5

308   37/33   SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ                  n        1      3     6/5   7/6   8                5

Bonus:  V Mašekovom mlyne pri Vrábľoch   –   SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ 

——————————————————————————————————————————

24.03.2017  –  14.kolo                                    14-n     15      16    17    18    19

309    38/05   FSk BAŽALIČKA                                       n        6    10/8    3     7     8                 5
z Príbeliec a Plachtiniec*

310    39/34   MiškoHELIGÓNČEK z Novej Bane   n        1       3      4     3    4                 5

Bonus:  Malí heligonkári z Novej Bane   –   HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani 

——————————————————————————————————————————

07.04.2017  –  15.kolo                                    15-n     16     17     18     19      20

311    40/35   FS JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho     n        2      1      1      1      1                5

312    41/36   FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia            n        1      5      2     5/4    6                5

Bonus:  Omykanie peria v Záriečí   –   FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia

—————————————————————————————————————————–

piatok 14.04.2017 o 18:00   –   špeciál  VEĽKÁ NOC 2017 (80 min – nesúťažný)   tu

——————————————————————————————————————————

28.04.2017  –  16.kolo                                    16-n     17     18      19       20    …

313   42/37    FS INOVEC zo Zlatých Moraviec              n      10/8   10/8    10/8    10/8    1                   5

314   43/38   FSk PODŽIARAN z Papradna               n       2       6      9/7    7/5    7                5

Bonus:  Spevy ze Papradna   –   FSk PODŽIARAN z Papradna 

——————————————————————————————————————————

12.05.2017  –  17.kolo                                    17-n     18      19      20    …

315   44/39   FS ZOBOR z Nitry                               n          4      7/6     9/7     8                                4

316   45/40   PODZOBORSKÍ HELIGONKÁRI             n          5     6/5      8/6    10                              4
z Výčap-Opatoviec                                                   

Bonus:  Tance seniorov z Partizánskeho  –  FS JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho

——————————————————————————————————————————

26.05.2017  –  18.kolo                                    18-n     19     20    …

317    46/41  SSk  VRBINA z Komjatíc                       n       2    5/4     4                                    3

318   47/42  SSk  CHYZEROVČANKA z Chyzeroviec    n       3    4/3     9                                   3

Bonus:  Bábiky zo Zlatých Moraviec  –  Marka Pekárová zo Zlatých Moraviec a SSk CHYZEROVČANKA z Chyzeroviec                        

——————————————————————————————————————————

09.06.2017  –  19.kolo                                             19-n     20    …

319    48/43   SSk SÚĽOVČANKA zo Súľova                  n     3/2     6                                           2

320   49/44   FSk ŠURIANČANKA zo Šurianok           n     2/1     3                                                       2     

Bonus:  Dožinky v Šuriankach  –  FSk ŠURIANČANKA zo Šurianok

——————————————————————————————————————————

23.06.2017  –  20.kolo                                             20-n     …

321   50/45    Renátka HROMNÍKOVÁ                         n      5                                                    1
z Trenčianskej Turnej  

322   51/46   SSk ZLATOMORAVČIANKA                n     2                                                    1
zo Zlatých Moraviec                          

Bonus:  Z každého rožku trošku  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice, Maťko KYSEL z Jasenice, HELIGONKÁRI SPOD KĽAKU
z Rajeckej Lesnej, FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia, tri FSk s názvom KOLOVRÁTOK – z Prílep, Melčíc-Lieskového a Drahoviec

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist