www.elenn-okienko.sk

Priebeh súťaže (kto a kedy + plán)

 

H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H    P I E S N Í                       

Televízia OSEM          OKIENKO SNOV           Iní

nnovinka

 

09.09.2016    1.kolo                                                  1-n     2      3      4      5      6               Počet kôl:  

269   01/01   FSk TOPOĽNICA z Topoľčianok                n     10      –      –      –      –                      1

266   02/01   FSk DÚHA z Tekovských Lužian                 n      7     10       –      –      –                     2

274   03/02   DcH ZUŠKÁČIK z Tlmáč                           n      1      5       8      1      1                       5

275   04/03   FSk KOLOVRÁTOK z Prílep                       n      4      1       3      3      5                       5                      

276   05/04   Lenka MEDŇANSKÁ z Medného                n      2       8      6          –                        4

277   06/05   FS JELENČAN z Jelenca                            n      9       –     –      –      –                       1

278   07/06   SSk BABIČKA zo Zlatých Moraviec             n      5      3       5      6      4                       5  

279   08/07   FSk OSTURŇANKA z Osturne                   n      8      9       –      –      –                      2

280   09/08   FSk ČEĽAĎANIA z Čeľadíc                        n      3      4       4      5      7                       5

281   10/09   FSk NIMNIČANKA z Nimnice                    n      5      6       1      8     10                      5

Bonus:  ZUŠKÁČIK v Slovenskom dome v Prahe  –  Detská cimbalová hudba ZUŠKÁČIK zo ZUŠ v Tlmačoch

—————————————————————————————————————————–

23.09.2016    2.kolo                                                   2-n     3      4     5     6     7

282   11/10   SSk SKEREŠOVANKA z Obýc                    n       2      2    10                                  3

283   12/11   FSk CHOČANKA z Choče                           n       7      9     –     –     –                         2

Bonus:  Kolovrátkovanie v Prílepoch  –  FSk KOLOVRÁTOK z Prílep a z Melčíc-Lieskového

——————————————————————————————————————————

07.10.2016    3.kolo                                                  3-n     4      5      6     7     8

284   13/12    SSk SENIORKA z Púchova                       n     10     –      –     –     –                         1

285   14/13    FSk VRŠTEK z Hostí                                n      7     7    9/5     6    10                          5

Bonus:  Fujaristi v Čičmanoch  –  multiinštrumentalista Matúško KUBINA zo Seliec

——————————————————————————————————————————

21.10.2016    4.kolo                                                  4-n     5      6     7    8     9

286   15/14    SSk pri KD v Dolných Ozorovciach              n       4     6    5    8    6                           5

287   16/15    FSk POŽITAVAN zo Žitavian                    n       2     2    2    3    9                            5

Bonus:  Čepce zo Žitavian  –  Olinka HOMOLOVÁ a FSk POŽITAVAN zo Žitavian

—————————————————————————————————————————–

04.11.2016    5.kolo                                                  5-n     6      7      8      9     10

288   17/16    FSk TURŇA z Jedľ. Kostolian                    n       8     10     –      –      –                      2

289   18/17    FSK KAMENEC z Machuliniec                    n       3     7      5    10/8    7                      5

Bonus:  Šúpanie fazule v Machulinciach  –  FSk KAMENEC z Machuliniec

—————————————————————————————————————————–

18.11.2016    6.kolo                                               6-n     7      8      9    10    11

290   19/02    saxofonista Marián VLČÁK                         n       4      9     –       –      –                       2

291   20/03    SSk BÁBČANKA z Bábu                           n       3      6     7      2      9                       5

292   21/18    PONIČANIA z Poník                               n       9      –     –      –      –                      1

293   22/19    DFS KAŠKA z Vrábeľ                               n       8      4      8     10                            4

294   23/20    Duo s Majkou BAGÍNOVOU                     n       1      7      5     4     7                      5
z Dubnice nad Váhom

Bonus:  Pranie na potoku v Nimnici  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice

—————————————————————————————————————————–

02.12.2016    7.kolo                                                7-n     8      9      10     11     12

295   24/21    FSk KOLOVRÁTOK z Drahoviec                 n      2       3       5     8/7     7                   5 

296   25/22    Maťko KYSEL z Jasenice                          n      1      1       3        2       5                   

Bonus:  Maťko a Kubko z Jasenice  –  Maťko a Kubko KYSELOVCI z Jasenice

—————————————————————————————————————————–

16.12.2016    8.kolo                                                 8-n     9     10     11     12     13

297   26/23    FSk DRIEŇOVANKA z Obýc                       n      4     8/7    6      8/6     9                    5

298   27/24    Hanka, STUŽKALÚČKA z Moravy           n      2     9/8   10/8   10/8   10                  5

Bonus:  Spevy a tance z Moravy – Slovácký soubor LÚČKA zo Svatoboříc-Mistřína a Cimbálová muzika STUŽKA z Kyjova

—————————————————————————————————————————–

sobota 24.12.2016   –  špeciál  VIANOCE 2016  (3 h – nesúťažný)      tu

sobota 31.12.2016   –  špeciál  SILVESTER 2016 (3 h – nesúťažný)     tu

——————————————————————————————————————————

13.01.2017  –  9.kolo                                                  9-n     10     11     12     13     14

299   28/04    ŽSSk KLENOTNICA                                      n        6       5       3      5      8               5 
zo Bziniec pod Javorinou

300   29/25    FSk MANÍNEC z Podmanína                        n        1       3       2      3      3               5

Bonus:  Nielen trávnice z Podmanína (spod Manína)  –  FSk MANÍNEC z Podmanína

——————————————————————————————————————————

27.01.2017  –  10.kolo                                              10-n     11     12     13     14     15 

301   30/26   ŽSSk HRONKA z Brehov                                 n       4      6/5     6     9/7     9                5     

302   31/27   FSk PELÚSOK z Martina n/Žitavou                 n       1      9/7     8   10/8    10               5    

Bonus:  Lyžice v Martine nad Žitavou  –  FSk PELÚSOK z Martina nad Žitavou

——————————————————————————————————————————

10.02.2017  –  11.kolo                                              11-n     12     13     14     15    16

303   32/28    SSk SĽAŽIANKA zo Sľažian                          n        4       4     6/5      7     9                 5

304   33/29   ZuzkaZLATŇANKA zo Zl. Moraviec          n         1       2     5/4      8     5                5

Bonus:  Malí tanečníci zo Zlatých Moraviec  –  DFS ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec

—————————————————————————————————————————–

24.02.2017  –  12.kolo                                               12-n     13     14     15    16    17

305    34/30   SSk KONIAROVČANKA                                n          1      2      2      4     6                 5  
z Koniaroviec
  

306    35/31   FS HÁJ z Novej Bane                                   n          7    4/3     5     8/7   9                 5  

Bonus:  Hľadanie špendlíka v Novej Bani   –   FS HÁJ z Novej Bane 

——————————————————————————————————————————

sobota 25.02.2017 o 15:00   –   špeciál  FAŠIANGY 2017 (90 min – nesúťažný)     tu

——————————————————————————————————————————

10.03.2017  –  13.kolo                                               13-n    14     15     16     17    18

307   36/32   SSk DÚBRAVA z Jasenice                              n     7/6     4      7/6    8/7    9                 5

308   37/33   SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ                            n       1      3      6/5   7/6    8                5

Bonus:  V Mašekovom mlyne pri Vrábľoch   –   SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ 

——————————————————————————————————————————

24.03.2017  –  14.kolo                                               14-n    15    16    17    18    19

309    38/05   FSk BAŽALIČKA                                            n       6    10/8    3     7     8                   5
z Príbeliec a Plachtiniec

310    39/34   MiškoHELIGÓNČEK z Novej Bane            n      1       3      4     3     4                    5

Bonus:  Malí heligonkári z Novej Bane   –   HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani 

——————————————————————————————————————————

07.04.2017  –  15.kolo                                               15-n    16    17    18    19     20

311    40/35   FS JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho              n       2      1      1      1      1                   5

312    41/36   FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia                     n       1      5      2     5/4    6                   5

Bonus:  Omykanie peria v Záriečí   –   FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia

—————————————————————————————————————————–

piatok 14.04.2017 o 18:00   –   špeciál  VEĽKÁ NOC 2017 (80 min – nesúťažný)   tu

——————————————————————————————————————————

28.04.2017  –  16.kolo                                              16-n     17     18      19       20    …

313   42/37    FS INOVEC zo Zlatých Moraviec                    n      10/8   10/8   10/8   10/8    1               5

314   43/38   FSk PODŽIARAN z Papradna                       n         2       6      9/7    7/5    7               5

Bonus:  Spevy ze Papradna   –   FSk PODŽIARAN z Papradna 

——————————————————————————————————————————

12.05.2017  –  17.kolo                                              17-n     18      19      20    …

315   44/39   FS ZOBOR z Nitry                                        n         4     7/6    9/7     8                         4

316   45/40   PODZOBORSKÍ HELIGONKÁRI                  n         5     6/5     8/6   10                         4
z Výčap-Opatoviec                                                   

Bonus:  Tance seniorov z Partizánskeho  –  FS JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho

——————————————————————————————————————————

26.05.2017  –  18.kolo                                              18-n     19     20    …

317    46/41  SSk  VRBINA z Komjatíc                              n        2    5/4     4                                 3

318   47/42  SSk  CHYZEROVČANKA z Chyzeroviec          n        3    4/3     9                                 3

Bonus:  Bábiky zo Zlatých Moraviec  –  Marka Pekárová zo Zlatých Moraviec a SSk CHYZEROVČANKA z Chyzeroviec                        

——————————————————————————————————————————

09.06.2017  –  19.kolo                                                  19-n     20    …

319    48/43   SSk SÚĽOVČANKA zo Súľova                        n      3/2    6                                         2

320   49/44   FSk ŠURIANČANKA zo Šurianok                   n      2/1    3                                            2     

Bonus:  Dožinky v Šuriankach  –  FSk ŠURIANČANKA zo Šurianok

——————————————————————————————————————————

23.06.2017  –  20.kolo                                                  20-n     …

321   50/45    Renátka HROMNÍKOVÁ                              n        5                                                1
z Trenčianskej Turnej  

322   51/46   SSk ZLATOMORAVČIANKA                         n        2                                                1
zo Zlatých Moraviec                          

Bonus:  Z každého rožku trošku  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice, Maťko KYSEL z Jasenice, HELIGONKÁRI SPOD KĽAKU
z Rajeckej Lesnej, FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia, tri FSk s názvom KOLOVRÁTOK – z Prílep, Melčíc-Lieskového a Drahoviec

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist