www.elenn-okienko.sk

1.kolo

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           1.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8  

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do utorka 20.09.2016)
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok   09.09.2016 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  11.09.2016 o 13:00
2. repríza:           piatok   16.09.2016 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  18.09.2016 o 13:00

hitparada-ludovych-piesni_1-kolo_09-09-2016_ew

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí (prvé dve sú novinky z posledného kola 1.série):

01.  Za nič mi je, za nič  –  FSk TOPOĽNICA z Topoľčianok
          HZ 269 na číslo 7033

02.  Látod babám  –  FSk DÚHA z Tekovských Lužian
          HZ 266 na číslo 7033

03.  Dolina, dolina (zmes piesní)  –  Detská cimbalová hudba ZUŠKÁČIK z Tlmáč
          HZ 274 na číslo 7033

04.  A tá naša krčmárečka  –  FSk KOLOVRÁTOK z Prílep 
         HZ 275 na číslo 7033

05.  Vila veniec  –  heligonkárka Lenka MEDŇANSKÁ z Medného 
         HZ 276 na číslo 7033

06.  Čo sa v svete deje  –  FS JELENČAN z Jelenca
         HZ 277 na číslo 7033

07.  Ej, vínko, vínečko  –  SSk BABIČKA zo Zlatých Moraviec  (omylom je v tv uvedené od Žitavy vietor veje)
         HZ 278 na číslo 7033

08.  Ej, Osturňa, Osturňa –  FSk OSTURŇANKA z Osturne 
         HZ 279 na číslo 7033

09.  Išli furmani  –  FSk ČEĽAĎANIA z Čeľadíc  
         HZ 280 na číslo 7033

10.  Sivá holubienka  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice 
         HZ 281 na číslo 7033

 

Bonus:  Ukážky z vystúpenia Detskej cimbalovej hudby ZUŠKÁČIK zo ZUŠ v Tlmačoch v Slovenskom dome v Prahe

 

Výsledky 1.kola:

  1.       274      +  ZUŠKÁČIK zo ZUŠ v  Tlmačoch         Dolina, dolina
  2.       276      +  Lenka MEDŇANSKÁ z Medného       Vila veniec
  3.       280      +  ČEĽAĎANIA z Čeľadíc                     Išli furmani
  4.       275      +  KOLOVRÁTOK z Prílep                    A tá naša krčmárečka
  5.       281      +  NIMNIČANKA z Nimnice                 Sivá holubienka
  6.       278      +  BABIČKA zo Zlatých Moraviec           Ej, vínko, vínečko
  7.       266      –   DÚHA z Tekovských Lužian               Látod babám
  8.       279      +  OSTURŇANKA z Osturne                Ej, Osturňa, Osturňa
  9.       277      +  JELENČAN z Jelenca                      Čo sa v svete deje
  10.       269      +  TOPOĽNICA z Topoľčianok              Za nič mi je, za nič

Poznámka:     
Piesne, ktoré sú označené znamienkom +, sú moje video-nahrávky… pripravila som aj bonusový prídavok…:)

TOPlist