www.elenn-okienko.sk

4.kolo

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           4.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 31.10.2016):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 21.10.2016 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  23.10.2016 o 13:00
2. repríza:           piatok   28.10.2016 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  30.10.2016 o 13:00

hitparada-ludovych-piesni_4-kolo_21-10-2016_ew

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí (1.- 8.miesto podľa výsledkov v 3.kole):

01.  Sivá holubienka  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice 
          HZ 281 na číslo 7033

02.  Čakala, milá, čakala  –  SSk SKEREŠOVANKA z Obýc
        HZ 282 na číslo 7033

03.  A tá naša krčmárečka  –  FSk KOLOVRÁTOK z Prílep 
          HZ 275 na číslo 7033

04.  Išli furmani  –  FSk ČEĽAĎANIA z Čeľadíc  
          HZ 280 na číslo 7033

05.  Ej, vínko, vínečko  –  SSk BABIČKA zo Zlatých Moraviec  
          HZ 278 na číslo 7033

06.  Vila veniec  –  heligonkárka Lenka MEDŇANSKÁ z Medného 
          HZ 276 na číslo 7033

07.  Prečo ty, Anička  –  FSk VRŠTEK z Hostí
          HZ 285 na číslo 7033

08.  Dolina, dolina (zmes piesní)  –  Detská cimbalová hudba ZUŠKÁČIK z Tlmáč
          HZ 274 na číslo 7033

Novinky:

09.  Kolo nás, popred nás  –  SSk pri Klube dôchodcov v Dolných Ozorovciach
          HZ 286 na číslo 7033

10. Šumí, šumí  –  FSk POŽITAVAN zo Žitavian
        HZ 287 na číslo 7033

 

Bonus:   Čepce zo Žitavian  –  Olinka Homolová   a   FSk POŽITAVAN zo Žitavian

 

Výsledky 4.kola:

01.      274      + ZUŠKÁČIK z Tlmáč                      Dolina, dolina 

02.      287      + POŽITAVAN zo Žitavian                Šumí,šumí

03.      275      + KOLOVRÁTOK z Prílep                  A tá naša krčmárečka            

04.       286       + KD Dolné Ozorovce                             Kolo nás, popred nás

05.      280        + ČEĽAĎANIA z Čeľadíc                       Išli furmani                      

06.      278      + BABIČKA zo Zlatých Moraviec            Ej, vínko, vínečko                            

07.      285      + VRŠTEK z Hostí                            Prečo ty, Anička                           

08.       281       + NIMNIČANKA z Nimnice               Sivá holubienka                    

09.      276      + Lenka MEDŇANSKÁ z Medného     Vila veniec       

10.      282      + SKEREŠOVANKA z Obýc                Čakala, milá, čakala

 

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… pripravujem aj bonusové prídavky…:)

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist