www.elenn-okienko.sk

20.kolo

 

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           20.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 03.07.2017):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 23.06.2017 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  25.06.2017 o 13:00
2. repríza:           piatok   30.06.2017 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  02.07.2017 o 13:00

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:
Našiel som                    FS  JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho  (1.miesto)
Ej, hora, hora               FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia  (6.miesto)

 

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí:

01.  Či to zvony zvonia  –  FSk ŠURIANČANKA zo Šurianok
           HZ 320 na číslo 7033

02.  Mal som frajárečku  –  SSk SÚĽOVČANKA zo Súľova
           HZ 319 na číslo 7033

03.  Lipka zelená  –  SSk CHYZEROVČANKA z Chyzeroviec
           HZ 318 na číslo 7033

04.  Komjatskí mládenci  –  SSk VRBINA z Komjatíc
           HZ 317 na číslo 7033

05.  Štyri chodníčky  –  FSk PODŽIARAN z Papradna
           HZ 314 na číslo 7033

06.  Načos` ma volala  –  PODZOBORSKÍ HELIGONKÁRI z Výčap-Opatoviec
           HZ 316 na číslo 7033

07.  Keď som spala  –  FS ZOBOR z Nitry
           HZ 315 na číslo 7033

08.  A môj milý  –  FS INOVEC zo Zlatých Moraviec
           HZ 313 na číslo 7033

Novinky:

09.  V záhradôčke  –  heligonkárka Renátka HROMNÍKOVÁ z Trenčianskej Turnej
           HZ 321 na číslo 7033

10.  Dobre mi je  –  SSk ZLATOMORAVČIANKA zo Zlatých Moraviec
           HZ 322 na číslo 7033

 

Bonus:  Z každého rožku trošku  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice, Maťko KYSEL z Jasenice, HELIGONKÁRI SPOD KĽAKU z Rajeckej Lesnej, FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia, tri FSk s názvom KOLOVRÁTOK – z Prílep, Melčíc-Lieskového a Drahoviec

 

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

Výsledky 20.kola:

01.   +  FS INOVEC zo Zlatých Moraviec                     A môj milý
02.   +  SSk ZLATOMORAVČIANKA                             Dobre mi je
zo Zlatých Moraviec
03.   +  FSk ŠURIANČANKA zo Šurianok                   Či to zvony zvonia
04.   +  SSk VRBINA z Komjatíc                                Komjatskí mládenci
05.   +  Renátka HROMNÍKOVÁ                                   V záhradôčke
z Trenčianskej Turnej                   
06.   +  SSk SÚĽOVČANKA zo Súľova                          Mal som frajárečku
07.   +  FSk PODŽIARAN z Papradna                         Štyri chodníčky
08.   +  FS ZOBOR z Nitry                                          Keď som spala
09.   +  SSk CHYZEROVČANKA z Chyzeroviec             Lipka zelená
10.   +  PODZOBORSKÍ HELIGONKÁRI                    Načos` ma volala
z Výčap-Opatoviec

 

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky…  pripravujem aj bonusové prídavky…:)

Filed Under: TV8

2 Responses to 20.kolo

  1. Chcem sa poďakovať Elenku za prácu ktorú robí s veľkou láskou a že zviditeľňuje aj takých jednotlivcov ako som ja.Ďakujem Eli za tvoju skvelú prácu.
    Renata

Leave a reply

TOPlist