www.elenn-okienko.sk

3.kolo

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           3.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 31.10.2016):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok  07.10.2016 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  09.10.2016 o 13:00
2. repríza:           piatok   14.10.2016 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  16.10.2016 o 13:00

hitparada-ludovych-piesni_3-kolo_07-10-2016_ew

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí (1.- 8.miesto podľa výsledkov v 2.kole):

01.  A tá naša krčmárečka  –  FSk KOLOVRÁTOK z Prílep 
          HZ 275 na číslo 7033

02.  Čakala, milá, čakala  –  SSk SKEREŠOVANKA z Obýc
        HZ 282 na číslo 7033

03.  Ej, vínko, vínečko  –  SSk BABIČKA zo Zlatých Moraviec  
          HZ 278 na číslo 7033

04.  Išli furmani  –  FSk ČEĽAĎANIA z Čeľadíc  
          HZ 280 na číslo 7033

05.  Dolina, dolina (zmes piesní)  –  Detská cimbalová hudba ZUŠKÁČIK z Tlmáč
          HZ 274 na číslo 7033

06.  Sivá holubienka  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice 
          HZ 281 na číslo 7033

07.  Mal som sedem grajciarov  –  FSk CHOČANKA z Choče
          HZ 283 na číslo 7033

08.  Vila veniec  –  heligonkárka Lenka MEDŇANSKÁ z Medného 
          HZ 276 na číslo 7033

Novinky:

09.  Červená ružička  –  SSk SENIORKA z Púchova
        HZ 284 na číslo 7033

10.  Prečo ty, Anička  –  FSk VRŠTEK z Hostí
          HZ 285 na číslo 7033

 

Bonus:   Fujaristi v Čičmanoch  –  Najmladší fujarista Matúško KUBINA zo Seliec (pri Banskej Bystrici)

 

Výsledky 3.kola:         

01.    281     + NIMNIČANKA z Nimnice                 Sivá holubienka

02.    282     + SKEREŠOVANKA z Obýc                 Čakala, milá, čakala

03.    275     + KOLOVRÁTOK z Prílep                    A tá naša krčmárečka            

04.    280      + ČEĽAĎANIA z Čeľadíc                           Išli furmani                             

05.    278     + BABIČKA zo Zlatých Moraviec              Ej, vínko, vínečko                   

06.   276      + Lenka MEDŇANSKÁ z Medného       Vila veniec                              

07.   285      + VRŠTEK z Hostí                              Prečo ty Anička                       

08.   274      + ZUŠKÁČIK z Tlmáč                          Dolina, dolina                         

09.   283      + CHOČANKA z Choče                       Mal som sedem grajciarov     

10.   284      + SENIORKA z Púchova                     Červená ružička

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… pripravujem aj bonusové prídavky…:)

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist