www.elenn-okienko.sk

Category Archives: TV8

Prehľad počtu relácií a hodín v jednotlivých rokoch

 

Relácie v roku 2016:                                                                                                    Čas:

 

HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ  +  bonusy  (2.séria)  č. 1 – 8                            8 x 60 min

VIANOCE 2016                                                                                                   180 min

SILVESTER 2016  +  novoročný príhovor a prípitok (sama)                                           180 min

——————————————————————————————-

Relácie v roku 2017:

 

HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ  +  bonusy  (2.séria)  č. 9 – 20                        12 x 60 min

FINALISTI HITPARÁDY ĽUDOVÝCH PIESNÍ  (2.séria) – 2 časti                           2 x 60 min

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU   č. 1 – 4                                                       80 min  + 3 x 60 min

Nimnický folklórny festival ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU (3.roč.) – 2 časti       80 min + 90 min

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU                                                                                          60 min

FAŠIANGY 2017                                                                                                         90 min

VEĽKÁ NOC 2017                                                                                                       80 min

VIANOCE 2017                                                                                                           90 min

SILVESTER 2017  +  novoročný príhovor a prípitok s Vaškom Neckářom                    120 min

——————————————————————————————-

Relácie v roku 2018:

 

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU   č. 5 – 12                                                                    8 x 60 min
(Pozn.:  ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU č.5  =  FAŠIANGY 2018)

ĽUDOVÉ ZVYKY                  č. 1 – 4                                                                      4 x 60 min

Nimnický folklórny festival ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU  (4.roč.)                                120 min

TAKTO SI SPIEVAME                                                                                                     60 min

VEĽKÁ NOC 2018                                                                                                       60 min

DETI DEŤOM 2018                                                                                                     60 min

JASENICKÝ SLÁVIK                                                                                                       60 min

VIANOCE 2018                                                                                                           90 min

SILVESTER 2018  +  novoročný príhovor a prípitok s Karlíkom Voříškom                   180 min

——————————————————————————————-

Relácie v roku 2019:

 

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU   č. 13 – 19                                                                 7 x 60 min

ĽUDOVÉ ZVYKY                  č.   5 – 9                                                                   5 x 60 min

DETI DEŤOM 2019                                                                                                   60 min

Nimnický folklórny festival ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU  (5.roč.)                              120 min

VIANOCE 2019                                                                                                         90 min        

SILVESTER 2019  +  novoročný príhovor a prípitok s Jožkom Černým                      120 min                                                   

Rozprávka „Mrázik“ v podaní FSk ČARAČAN z Čaradíc                                          60 min

——————————————————————————————-

Plán nových relácií na rok 2020:

 

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU   č. 20 – 30                                                              11 x 60 min

ĽUDOVÉ ZVYKY                  č. 10                                                                        1 x 60 min

FAŠIANGY 2020                                                                                                      60 min

VEĽKÁ NOC 2020                                                                                                    60 min

DETI DEŤOM 2020                                                                                                  60 min

VIANOCE 2020                                                                                                        90 min

SILVESTER 2020  +  novoročný príhovor a prípitok s …….. ?                                    120 min

—————————————————————————————————————

Počet relácií:                                                                        2016      2017      2018      2019      2020          Spolu:

 

HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ                                            8          12            –            –            –                 20

FINALISTI HITPARÁDY ĽUDOVÝCH PIESNÍ                                     2            –            –            –                   2       

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU                                                         –           4             8            7         11                  30

ĽUDOVÉ ZVYKY                                                                        –             –           4            5            1                 10              

FAŠIANGY                                                                                 –            1            –            –            1                   2                

VEĽKÁ NOC                                                                                           1            1            –            1                   3 

DETI DEŤOM                                                                             –            –            1            1            1                   3               

Nimnický folklórny festival ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU           –            2            1            1            –                  4    

VIANOCE                                                                                    1            1            1            1           1                   5             

SILVESTER                                                                                 1            1            1            1           1                   5  

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU                                                         –            1            –            –            –                  1

TAKTO SI SPIEVAME                                                                     –            –            1            –            –                  1

JASENICKÝ SLÁVIK                                                                       –            –            1            –            –                  1

ROZPRÁVKA MRÁZIK“                                                                 –            –            –            1            –                  1

                                                                           Spolu:         10         25         19         17         17             88

Spolu za obdobie 2016 – 2019:   71                                                                                                                                          

Spolu za obdobie 2016 – 2020:   88 vlastné: 68 / tv8: 20

——————————————————————————————————————

Počet hodín:                                                                             2016      2017      2018      2019      2020          Spolu: 

 

HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ                                                8            12            –            –            –               20,0

FINALISTI HITPARÁDY ĽUDOVÝCH PIESNÍ                                           2             –            –            –                2,0

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU                                                              –            4,3          8            7           11            30,3

ĽUDOVÉ ZVYKY                                                                             –             –             4            5            1             10,0

FAŠIANGY                                                                                      –            1,5          –            –             1               2,5

VEĽKÁ NOC                                                                                                 1,3          1            –            1               3,3   

DETI DEŤOM                                                                                   –             –            1             1           1               3,0

Nimnický folklórny festival ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU                 –            2,9         2             2            –              6,9   

VIANOCE                                                                                          3            1,5         1,5         1,5         1,5           9,0    

SILVESTER                                                                                       3            2             3            2            2            12,0   

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU                                                               –            1             –            –             –             1,0

TAKTO SI SPIEVAME                                                                           –            –             1             –            –            1,0

JASENICKÝ SLÁVIK                                                                             –            –             1             –            –            1,0

ROZPRÁVKA „MRÁZIK“                                                                       –            –             –             1            –            1,0 

                                                                                  Spolu:       14        28,5       22,5      19,5      18,5      103

Spolu za obdobie 2016 – 2019:  84,5

Spolu za obdobie 2016 – 2020:  103 / vlastné: 83   
Televízia tv8:  20 – Hitparáda ľudových piesní 
(moderovala som – vlastný text… nahrala a pripravila som 47 z 51 súťažných piesní a 20 štvrťhodinových bonusov)

 

Filed Under: TV8

FINALISTI Hitparády ľudových piesní – 2.časť

  Špeciál:    FINALISTI Hitparády ľudových piesní  –  2.časť                   31. – 16.miesto Premiéra:  pi 14.07.2017 Reprízy:   ne 16.07., pi 28.07., ne 30.07.        Televízia OSEM         HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ           2.časť               špeciál  FINALISTI HITPARÁDY   Úvod: Vítam všetkých, ktorí sledujete na obrazovkách svojich prijímačov Televíziu OSEM a tešíte… Continue Reading

Filed Under: TV8

FINALISTI Hitparády ľudových piesní – 1.časť

  Špeciál:    FINALISTI Hitparády ľudových piesní  –  1.časť                   31. – 16.miesto Premiéra:  pi 07.07.2017 Reprízy:   ne 09.07., pi 21.07., ne 23.07.   Televízia OSEM         HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ           1.časť               špeciál  FINALISTI HITPARÁDY   Úvod: Milí diváci, vitajte pri sledovaní Televízie OSEM… prešlo 10 mesiacov… Continue Reading

Filed Under: TV8

20.kolo

  Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           20.kolo z 2.série                                … Continue Reading

Filed Under: TV8

19.kolo

  Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           19.kolo z 2.série                                … Continue Reading

Filed Under: TV8

18.kolo

  Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           18.kolo z 2.série                                … Continue Reading

Filed Under: TV8

17.kolo

  Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           17.kolo z 2.série                                … Continue Reading

Filed Under: TV8

špeciál VEĽKÁ NOC 2017

  VEĽKÁ NOC 2017     archív tv8       You Tube 80-minútový špeciál Pripravili: Televízia OSEM OKIENKO SNOV Elenn Waltersteinovej folkloristi z relácie Hitparáda ľudových piesní Účinkujú: DFS PODŽIARANČEK z Papradna, DFS JELENČEK z Jelenca, DFS MATIČIARIK z Topoľčianok, DFS RABONKA z Čeľadíc, SSk CHYZEROVČANKA z Chyzeroviec, FSk PODŽIARAN z Papradna   … upútavka…   Vysielanie v tv8: piatok 14.04.2017          18:00-19:20 nedeľa 16.04.2017… Continue Reading

Filed Under: TV8

16.kolo

  Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           16.kolo z 2.série                                … Continue Reading

Filed Under: TV8

15.kolo

  Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           15.kolo z 2.série                                … Continue Reading

Filed Under: TV8
TOPlist