www.elenn-okienko.sk

5.kolo

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           5.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 14.11.2016):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 04.11.2016 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  06.11.2016 o 13:00
2. repríza:           piatok   11.11.2016 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  13.11.2016 o 13:00

hitparada-ludovych-piesni_5-kolo_04-11-2016_ew

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí (1.- 8.miesto podľa výsledkov vo 4.kole):

01.  Dolina, dolina (zmes piesní)  –  Detská cimbalová hudba ZUŠKÁČIK z Tlmáč
          HZ 274 na číslo 7033

02.  Šumí, šumí  –  FSk POŽITAVAN zo Žitavian
         HZ 287 na číslo 7033

03.  A tá naša krčmárečka  –  FSk KOLOVRÁTOK z Prílep 
          HZ 275 na číslo 7033

04.  Kolo nás, popred nás  –  SSk pri Klube dôchodcov v Dolných Ozorovciach
          HZ 286 na číslo 7033

05.  Išli furmani  –  FSk ČEĽAĎANIA z Čeľadíc  
          HZ 280 na číslo 7033

06.  Ej, vínko, vínečko  –  SSk BABIČKA zo Zlatých Moraviec  
          HZ 278 na číslo 7033

07.  Prečo ty, Anička  –  FSk VRŠTEK z Hostí
          HZ 285 na číslo 7033

08.  Sivá holubienka  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice 
          HZ 281 na číslo 7033

Novinky:

09.  Na Kostolach dobre  –  FSk TURŇA z Jedľových Kostolian
          HZ 288 na číslo 7033

10.  Machulinskie zvony  –  FSk KAMENEC z Machuliniec
        HZ 289 na číslo 7033

 

Bonus:   Šúpanie fazule v Machulinciach  –  FSk KAMENEC z Machuliniec

 

Výsledky 5.kola:                    

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

01.    +  ZUŠKÁČIK z Tlmáč                                      Dolina, dolina 
02.   +  POŽITAVAN zo Žitavian                            Šumí, šumí
03.   +  KAMENEC z Machuliniec                           Machulinskie zvony
04.   +  BABIČKA zo Zlatých Moraviec                 Ej, vínko, vínečko
05.   +  KOLOVRÁTOK z Prílep                               A tá naša krčmárečka
06.   +  SSk pri KD v Dolných Ozorovciach         Kolo nás, popred nás
07.    +  ČEĽAĎANIA z Čeľadíc                                Išli furmani
08.   +  TURŇA z Jedľových Kostolian                 Na Kostolach dobre
09.   +  VRŠTEK z Hostí                                            Prečo ty, Anička
10.    +  NIMNIČANKA z Nimnice                           Sivá holubienka
       

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… pripravujem aj bonusové prídavky…:)

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist