www.elenn-okienko.sk

2.kolo

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           2.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do utorka 04.10.2016):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 23.09.2016 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  25.09.2016 o 13:00
2. repríza:           piatok   30.09.2016 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  02.10.2016 o 13:00

hitparada-ludovych-piesni_2-kolo_23-09-2016_ew

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí (1.- 8.miesto podľa výsledkov v 1.kole):

01.  Dolina, dolina (zmes piesní)  –  Detská cimbalová hudba ZUŠKÁČIK z Tlmáč
          HZ 274 na číslo 7033

02.  Vila veniec  –  heligonkárka Lenka MEDŇANSKÁ z Medného 
          HZ 276 na číslo 7033

03.  Išli furmani  –  FSk ČEĽAĎANIA z Čeľadíc  
          HZ 280 na číslo 7033

04.  A tá naša krčmárečka  –  FSk KOLOVRÁTOK z Prílep 
          HZ 275 na číslo 7033

05.  Sivá holubienka  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice 
          HZ 281 na číslo 7033

06.  Ej, vínko, vínečko  –  SSk BABIČKA zo Zlatých Moraviec  
          HZ 278 na číslo 7033

07.  Látod babám  –  FSk DÚHA z Tekovských Lužian
          HZ 266 na číslo 7033

08.  Ej, Osturňa, Osturňa  –  FSk OSTURŇANKA z Osturne 
          HZ 279 na číslo 7033

Novinky:

09.  Čakala, milá, čakala  –  SSk SKEREŠOVANKA z Obýc
        HZ 282 na číslo 7033

10.  Mal som sedem grajciarov  –  FSk CHOČANKA z Choče
          HZ 283 na číslo 7033

 

Bonus:   Kolovrátkovanie v Prílepoch  –  KOLOVRÁTOK z Prílep  a  KOLOVRÁTOK z Melčíc-Lieskového

 

Výsledky 2.kola:

  1.       275      +  KOLOVRÁTOK z Prílep                    A tá naša krčmárečka
  2.       282      +  SKEREŠOVANKA z Obýc                 Čakala, milá, čakala
  3.       278      +  BABIČKA zo Zlatých Moraviec           Ej, vínko, vínečko
  4.       280      +  ČEĽAĎANIA z Čeľadíc                     Išli furmani
  5.       274      +  ZUŠKÁČIK zo ZUŠ v  Tlmačoch         Dolina, dolina
  6.       281      +  NIMNIČANKA z Nimnice                 Sivá holubienka
  7.       283      +  CHOČANKA z Choče                       Mal som sedem grajciarov
  8.       276      +  Lenka MEDŇANSKÁ z Medného       Vila veniec
  9.       279      +  OSTURŇANKA z Osturne                 Ej, Osturňa, Osturňa
  10.       266      –   DÚHA z Tekovských Lužian               Látod babám

 Poznámka:  
 Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… pripravujem aj bonusové prídavky…:)

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist