www.elenn-okienko.sk

9.kolo

 

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           9.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 23.01.2017):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 13.01.2017 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  15.01.2017 o 13:00
2. repríza:           piatok   20.01.2017 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  22.01.2017 o 13:00

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:
Kolo nás, popred nás         SSk pri KD v Dolných Ozorovciach (6.miesto)
Šumí, šumí                           FSk POŽITAVAN zo Žitavian (9.miesto)

 

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí:

01.  Počúvajte, chlapíci  –  heligonkár Maťko KYSEL z Jasenice

           HZ 296 na číslo 7033

02.  Ruža su ja, ruža  –  Hanka UŘIČÁŘOVÁSTUŽKA z Kyjova a LÚČKA zo Svatoboříc-Mistřína

           HZ 298 na číslo 7033

03.  Tá naša dedinka  –  FSk KOLOVRÁTOK z Drahoviec

           HZ 295 na číslo 7033

04.  Vtedy si mi, milá  –  FSk DRIEŇOVANKA z Obýc

           HZ 297 na číslo 7033

05.  Cez Nemšovú  –  Duo s Majkou BAGÍNOVOU z Dubnice nad Váhom

           HZ 294 na číslo 7033

06.  Tam nad Bábom  –  SSk BÁBČANKA z Bábu

           HZ 291 na číslo 7033

07.  Piesne z Vrábeľ  –  DSSk KAŠKA z Vrábeľ

           HZ 293 na číslo 703

08.  Machulinskie zvony  –  FSk KAMENEC z Machuliniec
          HZ 289 na číslo 7033

Novinky:

09.  Bzinské piesne  –  SSk KLENOTNICA zo Bziniec pod Javorinou

           HZ 299 na číslo 7033

10.  Na vrchu Maníne  –  FSk MANÍNEC z Podmanína

           HZ 300 na číslo 7033

 

Bonus:   Nielen trávnice spod Manína (z Podmanína)  –   FSk MANÍNEC z Podmanína

 

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

Výsledky 9.kola:  

01.   +  FSk MANÍNEC z Podmanína                      Na vrchu Maníne
02.   –  SSk BÁBČANKA z Bábu                             Tam nad Bábom        
03.   +  heligonkár Maťko KYSEL z Jasenice             Počúvajte, chlapíci
04.   +  Duo s Majkou BAGÍNOVOU                      Cez Nemšovú
05.   +  FSk KOLOVRÁTOK z Drahoviec                  Tá naša dedinka
06.   –  SSk KLENOTNICA zo Bziniec pod Javorinou   Bzinské piesne
07.   +  FSk DRIEŇOVANKA z Obýc                       Vtedy si mi, milá
08.   +  FSk KAMENEC z Machuliniec                       Machulinskie zvony
09.   +  Hanka, STUŽKA a LÚČKA z Moravy             Ruža su ja, ruža
10.   +  DSSk KAŠKA z Vrábeľ                                Piesne z Vrábeľ

 

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… pripravujem aj bonusové prídavky…:)

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist