www.elenn-okienko.sk

7.kolo

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           7.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 12.12.2016):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 02.12.2016 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  04.12.2016 o 13:00
2. repríza:           piatok   09.12.2016 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  11.12.2016 o 13:00

hitparada-ludovych-piesni_7-kolo_02-12-2016_ew

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí:

01.  Cez Nemšovú  –  Duo s Majkou BAGÍNOVOU z Dubnice nad Váhom

           HZ 294 na číslo 7033

02.  Šumí, šumí  –  FSk POŽITAVAN zo Žitavian
         HZ 287 na číslo 7033

03.  Tam nad Bábom  –  SSk BÁBČANKA z Bábu

          HZ 291 na číslo 7033

04.  Biela ruža  –  saxofonista Marián VLČÁK z …?

          HZ 290 na číslo 7033

05.  Kolo nás, popred nás  –  SSk pri Klube dôchodcov v Dolných Ozorovciach
          HZ 286 na číslo 7033

06.  Prečo ty, Anička  –  FSk VRŠTEK z Hostí
          HZ 285 na číslo 7033

07.  Machulinskie zvony  –  FSk KAMENEC z Machuliniec
         HZ 289 na číslo 7033

08.  Piesne z Vrábeľ  –  DSSk KAŠKA z Vrábeľ

           HZ 293 na číslo 703

Novinky:

09.  Tá naša dedinka  –  FSk KOLOVRÁTOK z Drahoviec

           HZ 295 na číslo 7033

10.  Počúvajte, chlapíci  –  heligonkár Maťko KYSEL z Jasenice

           HZ 296 na číslo 7033

 

Bonus:   Maťko a Kubko z Jasenice  –   Matejko a Jakubko KYSELOVCI z Jasenice

 

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát: 

Výsledky 7.kola:        

01.   +  heligonkár Maťko KYSEL z Jasenice    Počúvajte, chlapíci
02.   +  FSk KOLOVRÁTOK z Drahoviec         Tá naša dedinka
03.   +  FSk POŽITAVAN zo Žitavian              Šumí, šumí
04.   +  DSSk KAŠKA z Vrábeľ                       Piesne z Vrábeľ
05.   +  FSk KAMENEC z Machuliniec              Machulinskie zvony
06.   –   SSk BÁBČANKA z Bábu                    Tam nad Bábom
07.  
Duo s Majkou BAGÍNOVOU             Cez Nemšovú
z Dubnice nad Váhom
08.   +  SSk pri KD v Dolných Ozorovciach        
Kolo nás, popred nás
09.   –   saxofonista Marián VLČÁK                Biela ruža
10.   +  FSk VRŠTEK z Hostí                          Prečo ty, Anička

 

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… pripravujem aj bonusové prídavky…:)

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist