www.elenn-okienko.sk

11.kolo

 

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           11.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 20.02.2017):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 10.02.2017 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  12.02.2017 o 13:00
2. repríza:           piatok   17.02.2017 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  19.02.2017 o 13:00

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:
Cez Nemšovú            Duo s Majkou BAGÍNOVOU z Dubnice nad Váhom (7.miesto)
Tam nad Bábom        SSk BÁBČANKA z Bábu (9.miesto)

 

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí:

01.  Kriačok ľaliový  –  FSk PELÚSOK z Martina nad Žitavou

           HZ 302 na číslo 7033

02.  Počúvajte, chlapíci  –  heligonkár Maťko KYSEL z Jasenice

           HZ 296 na číslo 7033

03.  Na vrchu Maníne  –  FSk MANÍNEC z Podmanína

           HZ 300 na číslo 7033

04.  Brežianski mládenci  –  ŽSSk HRONKA z Brehov (pri Novej Bani)

           HZ 301 na číslo 7033

05.  Bzinské piesne  –  SSk KLENOTNICA zo Bziniec pod Javorinou

           HZ 299 na číslo 7033

06.  Vtedy si mi, milá  –  FSk DRIEŇOVANKA z Obýc

           HZ 297 na číslo 7033

07.  Tá naša dedinka  –  FSk KOLOVRÁTOK z Drahoviec

           HZ 295 na číslo 7033

08.  Ruža su ja, ruža  –  Hanka UŘIČÁŘOVÁSTUŽKA z Kyjova a LÚČKA zo Svatoboříc-Mistřína

           HZ 298 na číslo 7033

Novinky:

09.  A ja by chcela  –  SSk SĽAŽIANKA zo Sľažian

           HZ 303 na číslo 7033

10.  Oči, oči, čierne oči  –  Zuzka HRUŠKOVÁ a ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec

           HZ 304 na číslo 7033

 

Bonus:   Malí tanečníci zo Zlatých Moraviec  –   DFS ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec

 

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

Výsledky 11.kola:  

01.   +  Zuzka a ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec     Oči, oči, čierne oči
02.   +  FSk MANÍNEC z Podmanína                        Na vrchu Maníne
03.       SSk KLENOTNICA zo Bziniec pod Javorinou     Bzinské piesne
04.   +  SSk SĽAŽIANKA zo Sľažian                         A ja by chcela
05.   +  heligonkár Maťko KYSEL z Jasenice              Počúvajte, chlapíci
06.   +  ŽSSk HRONKA z Brehov                             Brežianski mládenci    
07.   +  FSk KOLOVRÁTOK z Drahoviec                   Tá naša dedinka
08.   +  FSk DRIEŇOVANKA z Obýc                        Vtedy si mi, milá
09.   +  FSk PELÚSOK z Martina nad Žitavou             Kriačok ľaliový
10.   +  Hanka, STUŽKA a LÚČKA z Moravy              Ruža su ja, ruža

 

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… pripravujem aj bonusové prídavky…:)

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist