www.elenn-okienko.sk

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU – klipy

 

EW           OKIENKO SNOV  www.elenn-okienko.sk

Môj YouTube kanál  OKIENKO SNOV 

Zoznamy  tu  a  tu

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU  –  video upútavky (48)     YouTube
ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU  –  klipy
(18)                      YouTube

Foto upútavky na fb EW

 

P   O   Z   V   Á   N   K   A
Informácie o podmienkach nahrávania:

  • kroj
  • vek dieťaťa najradšej do 15 rokov (čím mladšie, tým lepšie)
  • ľudové piesne (spev, hra na hudobnom nástroji) … dĺžka jednej piesne max. 3 min
  • napíšte mi, prosím, názvy piesní, ktoré ste vybrali (3 piesne … dievčatá dievčenské piesne a chlapci chlapčenské)
  • deťom účinkujúcim v relácii ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU 34 – „5 minút slávy v tv8“ – vyberte, prosím, iné piesne
  • po vzájomnej dohode vybrané piesne pripíšem k menu dieťaťa (všimnite si piesne „rezervované“)
  • miesto nahrávania vyberú rodičia dieťaťa (vonku v peknom prostredí alebo v Ľudovom dome a pod.)
  • prídem nahrávať osobne (budeme dvaja – ja a syn Vašík)
  • nahrávať plánujem od začiatku mája do konca júna 2022navrhnuté termíny sú uvedené dole
  • názvy piesní, aj prípadné otázky, mi môžete posielať cez Messenger alebo e-mailom elenn@elenn-okienko.sk  
  • poradie zverejnenia nových klipov (1. pieseň od každého) bude od júna 2022 závisieť od dátumu nahrávania
  • za nahrávanie neplatíte

Uverejnené klipy a plán ďalších:

klip 01        02:13                                 13.01.2022
Počkajže ty kučeravá                          Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho  a  Matejko KYSEL z Jasenice

klip 02        02:35                                  20.01.2022
A dze idzeš Helenko                           Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho  a  Matejko KYSEL z Jasenice

klip 03        02:38                                  27.01.2022
Keď si ja zaspievam                           Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho  a  Matejko KYSEL z Jasenice

klip 04        03:14                                  03.02.2022                  DFS ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec
Dzifče počarovne                               Natálka a Patrik HRUŠKOVCI zo Zlatých Moraviec
                                                           Lucka a Patrik ĎURIAČOVCI z Hostí

klip 05        03:20                                  10.02.2022
Mám ja hrušku                                     Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho  a  Matejko KYSEL z Jasenice

klip 06        02:24                                  17.02.2022                  DĽH a DFS ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec
Párový tanec  zo Šariša                       Zuzka HRUŠKOVÁ a Timko Košút zo Zlatých Moraviec
                                                        Lucka a Patrik ĎURIAČOVCI z Hostí

klip 07        03:23                                  24.02.2022                 DĽH VERŠEK z Olcnavy
Majorán A dze ši bula                      Natálka a Matúško MARČIŠOVSKÍ
                                                            Jakubko KLEŠČ  …  Andrejko HVIZDOŠ
klip 08       
02:25                                 03.03.2022
Dobrý večer frajerôčka moja                 Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho  a  Matejko KYSEL z Jasenice

klip 09        04:40                               10.03.2022                 DĽH ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec
Do kostola zváňajú Čo sa stalo          Zuzka, Natálka a Patrik HRUŠKOVCI zo Zlatých Moraviec
Milovala som jedného mládenca             Lucka a Patrik ĎURIAČOVCI z Hostí

klip 10        05:28                                   17.03.2022
Zázrivá, Zázrivá                                   Karinka Terézia SMOLKOVÁ zo Zázrivej
Spala som v humneKde si bola tej noci A veru, frajer môj

klip 11        03:58                                   24.03.2022                  DĽH VERŠEK z Olcnavy
Ej, keby ja mala                                  Natálka a Matúško MARČIŠOVSKÍ
Volali me do Olcnavy                             Jakubko KLEŠČ    Andrejko HVIZDOŠ

klip 12        03:38                                   31.03.2022
Ej, lecela lastovičkaKec ja stala         Andrejka KICOŠOVÁ z Pozdišoviec
                                                            ĽH zo ZUŠ v Michalovciach
                                                                                Zuzka a Paľko SEKLETÁROVCI, Majka HREŠKOVÁ, Ondrík ml., Ondrík st. a Patrik NOVÁKOVCI

klip 13        02:24                               07.04.2022
Začal som k vám chodiť                       Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho  a  Matejko KYSEL z Jasenice

klip 14        03:28                               14.04.2022
Čo sa v svete dejeBudú hrať            DĽH ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec
                                                                                Zuzka, Natálka a Patrik HRUŠKOVCI, Lucka a Patrik ĎURIAČOVCI, Kamilka KOVÁČOVÁ 

klip 15        04:28                                   21.04.2022
Kec sebe zašpivam                                Zuzka a Paľko SEKLETÁROVCI z Lúčok (pri Šírave)
Čerez vodu lavka Nit krajšieho dzifčatočka

klip 16        03:53                                    28.04.2022
A od Prešova                                        DĽH VERŠEK z Olcnavy
Zašala ja do oblačka ľeliju                     Natálka a Matúško MARČIŠOVSKÍ, Jakubko KLEŠČ, Andrejko HVIZDOŠ  

klip 17        02:00                                05.05.2022
Hra na píšťalke                                    Karinka Terézia SMOLKOVÁ zo Zázrivej

klip 18        02:20                                12.05.2022
Biela ruža rozkvitala                              Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho  a  Matejko KYSEL z Jasenice

klip 19        03:45                                    19.05.2022
Zmes ľudových piesní                           DĽH ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec
                                                                                 Zuzka, Natálka a Patrik HRUŠKOVCI, Lucka a Patrik ĎURIAČOVCI, Kamilka KOVÁČOVÁ

klip 20        02:40                                    26.05.2022
Už še šicke požeňili Živite ľudije          DĽH VERŠEK z Olcnavy
                                                                                 Natálka a Matúško MARČIŠOVSKÍ, Jakubko KLEŠČ, Andrejko HVIZDOŠ 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Ďalší mladí (detskí) folkloristi, ktorých som si vybrala na nahrávanie klipov a tiež tí, ktorí prejavili záujem o nahrávanie (alebo ich rodičia) … nahrávanie plánujem od začiatku mája 2022 do konca júna 2022... pripravte si, prosím 3 ľudové piesne (každú v dĺžke najviac 3 min) … ďakujem za prijatie navrhnutého termínu nahrávania 

 

Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho  a  Matejko KYSEL z Jasenice  – Odtrhla sa skala, Keby ja vedela*

 

* Hanka ŠOŠOVIČKOVÁ z Horného Trhovišťa – Keď som ja husi pásala Poľana, Poľana Číže si šuhajko

 

* Agátka a Matúško HLINÍKOVCI z Varína – Drietomskou dolinouStaré dievky, čo myslíteŽalo dievča, žalo trávu  (? Krčmárik maličký )

* Jurko a Ondrejko ŽUCHOVCI zo Snežnice – Čos ty synečku Dobrú noc, má milá Na Kráľovej holi

* Vaneska HALVONÍKOVÁ z Novej Bystrice – Na bystrickej vežiMala som frajera pekného?

 

* Erika KUŽMOVÁ z Rakovej – V záhradôčke pod okienkom Keď sa žitko zelenalo 

 

* Tomáško KUBAŠKA a Alicka DOLEČKOVÁ z Rakovej – Kdeže si Anička Do rána je malá chvíľaČo to tam šuchoce

* Hudobníci PÚPAVIENKY z CVČ v Rakovej – Zmes piesní

* Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho  a  Erika KUŽMOVÁ z Rakovej – Dolina, dolina  …  ? Ešte som sa neoženil

* Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho – A ja taka dzivočka Chudobná dievčina

 

* Adriánko FEJEŠ z Kotešovej – Dobrú noc hviezdičky Pálavské vŕšky V širokom ďalekom poli

 

* Peťko ZATROCH z Nižnej Slanej – Už kohútky spievajúMal som frajerečku?

 

* Zuzka a Paľko SEKLETÁROVCI z Lúčok (pri Šírave) – 

 

* Chiarka BIACOVSKÁ z Pozdišoviec (Milka a Milanko)Neviem, neviem, čo ja za mamku mám Otče naš  Ej hura je

* Andrejka KICOŠOVÁ z Pozdišoviec (Novákovci)Chodila dievčina?

Lenka  ???

 

* Tobiasko LAŠŤÁK z Rabče – Moja milá pri potôčku Za horami, za dolami lúčka zelenáKeď som išiel hore Poľanu

* Vaneska HALVONÍKOVÁ z Novej Bystrice  a  Tobiasko LAŠŤÁK z Rabče –

 

* Viktorka NÉMETHOVÁ z Pozby (spev) Jednej dcéry mamka Az a szép Kopala studienku
   (hudba: Romanko Papiernik z Horného Sŕnia)

 

* DĽH AMANKA z Prievidze*

* DCmH ZUŠKÁČIK zo ZUŠ v Tlmačoch*

 

Pozn.:
* pred menom znamená reakciu rodičov na moje pozvanie
* za názvom piesne znamená, že nahrávka je už urobená

 

Nové   n a h r á v a n i e  ( *prijatie navrhnutého termínu nahrávania):

 

…………………..   *Horné Trhovište       Hanka ŠOŠOVIČKOVÁ  –  skoré uzdravenie

 

pi 20.05.2022    *Varín                      Agátka a Matúško HLINÍKOVCI   
pi 20.05.2022    *Snežnica                Jurko a Ondrejko ŽUCHOVCI
pi 20.05.2022    *Nová Bystrica          Vaneska HALVONÍKOVÁ

so 21.05.2022   *Raková                   Erika KUŽMOVÁ

ne 22.05.2022   *Raková                   Tomáško KUBAŠKA Alicka DOLEČKOVÁ
ne 22.05.2022   *Raková                   Hudobníci PÚPAVIENKY
ne 22.05.2022   *Čierne                     Lucka HALADEJOVÁ  a  Erika KUŽMOVÁ 
ne 22.05.2022   *Čierne                     Lucka HALADEJOVÁ

po 23.05.2022   *Kotešová                 Adriánko FEJEŠ

 

pi 10.06.2022    *Nižná Slaná             Peťko ZATROCH

so 11.06.2022    *Michalovce             D E Ň   K R O J A
so 11.06.2022    *Lúčky (pri Šírave)            Zuzka a Paľko SEKLETÁROVCI

ne 12.06.2022    *Pozdišovce             Chiarka BIACOVSKÁ  (Milka a Milanko)
ne 12.06.2022    *Pozdišovce             Andrejka KICOŠOVÁ  a  NOVÁKOVCI

po 13.06.2022    *Rabča                    Tobiasko LAŠŤÁK    
po 13.06.2022      ? ? ?                       Vaneska HALVONÍKOVÁ  Tobiasko LAŠŤÁK    

 

… … .06.2022    *Pozba                     Viktorka NÉMETHOVÁ

 

N a h r á v a n i e :

26.09.2018    Zálužice          Zuzka a Paľko SEKLETÁROVCI z Lúčok (pri Šírave)
25.08.2020    Terchová        Karinka Terézia SMOLKOVÁ zo Zázrivej
24.04.2021    Olcnava          DĽH VERŠEK z Olcnavy
15.05.2021    Prievidza         DĽH AMANKA z Prievidze
09.08.2021    Pružina           Lucka HALADEJOVÁ z Čierneho a Matejko KYSEL z Jasenice
20.08.2021    Pozdišovce      Andrejka KICOŠOVÁ z Pozdišoviec a ĽH zo ZUŠ v Michalovciach
25.09.2021    Zl. Moravce     DĽH ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec

 

 

 

Leave a reply

TOPlist