www.elenn-okienko.sk

8.kolo

 

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           8.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 09.01.2017):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 16.12.2016 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  18.12.2016 o 13:00
2. repríza:           piatok   23.12.2016 o 18:00
3. repríza:           piatok   30.12.2016 o 18:00
4.repríza:            piatok   06.01.2017 o 18:00
5.repríza:            nedeľa  08.01.2017 o 13:00

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

Prečo ty, Anička         FSk VRŠTEK z Hostí (10.miesto)

 

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí:

01.  Počúvajte, chlapíci  –  heligonkár Maťko KYSEL z Jasenice

           HZ 296 na číslo 7033

02.  Tá naša dedinka  –  FSk KOLOVRÁTOK z Drahoviec

           HZ 295 na číslo 7033

03.  Šumí, šumí  –  FSk POŽITAVAN zo Žitavian
         HZ 287 na číslo 7033

04.  Piesne z Vrábeľ  –  DSSk KAŠKA z Vrábeľ

           HZ 293 na číslo 703

05.  Machulinskie zvony  –  FSk KAMENEC z Machuliniec
         HZ 289 na číslo 7033

06.  Tam nad Bábom  –  SSk BÁBČANKA z Bábu

          HZ 291 na číslo 7033

07.  Cez Nemšovú  –  Duo s Majkou BAGÍNOVOU z Dubnice nad Váhom

           HZ 294 na číslo 7033

08.  Kolo nás, popred nás  –  SSk pri Klube dôchodcov v Dolných Ozorovciach
          HZ 286 na číslo 7033

Novinky:

09.  Vtedy si mi, milá  –  FSk DRIEŇOVANKA z Obýc

           HZ 297 na číslo 7033

10.  Ruža su ja, ruža  –  Hanka UŘIČÁŘOVÁSTUŽKA z Kyjova a LÚČKA zo Svatoboříc-Mistřína

           HZ 298 na číslo 7033

 

Bonus:   Piesne a tance z Moravy  –   LÚČKA zo Svatoboříc-Mistřína a STUŽKA z Kyjova

 

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

Výsledky 8.kola:                  

01.   +  heligonkár Maťko KYSEL z Jasenice     Počúvajte, chlapíci
02.   +  Hanka, STUŽKA a LÚČKA z Moravy    Ruža su ja, ruža
03.   +  FSk KOLOVRÁTOK z Drahoviec          Tá naša dedinka

04.   +  FSk DRIEŇOVANKA z Obýc               Vtedy si mi, milá
05.   +  Duo s Majkou BAGÍNOVOU              Cez Nemšovú
z Dubnice nad Váhom

06.   +  SSk pri KD v Dolných Ozorovciach        Kolo nás, popred nás
07.   –   SSk BÁBČANKA z Bábu                     Tam nad Bábom
08.   +  DSSk KAŠKA z Vrábeľ                        Piesne z Vrábeľ
09.   +  FSk POŽITAVAN zo Žitavian               Šumí, šumí
10.   +  FSk KAMENEC z Machuliniec               Machulinskie zvony

 

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… pripravujem aj bonusové prídavky…:)

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist