ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU_Mgr. Elenn Waltersteinová   klikni na obr.
Relácia plná ľudových piesní v podaní amatérov – jednotlivcov, folklórnych skupín
a súborov zo Slovenska i z Čiech…
Čas vysielania:  streda 14:00 – 15:00
Pripravuje a moderuje:  Mgr. Elenn Waltersteinová
www.elenn-okienko.sk
—————————————————————————————