www.elenn-okienko.sk

18.kolo

 

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           18.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 05.06.2017):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 26.05.2017 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  28.05.2017 o 13:00
2. repríza:           piatok   02.06.2017 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  04.06.2017 o 13:00

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:
Čo sa stalo                          SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ (8.miesto)
Jakože ja budzem             SSk DÚBRAVA z Jasenice  (9.miesto)

 

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí:

01.  Našiel som  –  FS JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho
           HZ 311 na číslo 7033

02.  Ej, hora, hora  –  FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia
           HZ 312 na číslo 7033

03.  Keď mesiačik vyjde  –  Miško ŠTAUDNER  a  HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani 
           HZ 310 na číslo 7033

04.  Načos` ma volala  –  PODZOBORSKÍ HELIGONKÁRI z Výčap-Opatoviec
           HZ 316 na číslo 7033

05.  Keď som spala  –  FS ZOBOR z Nitry
           HZ 315 na číslo 7033

06.  Štyri chodníčky  –  FSk PODŽIARAN z Papradna
           HZ 314 na číslo 7033

07.  Od kohúta do kohúta  –  FSk BAŽALIČKA z Plachtiniec a Príbeliec
           HZ 309 na číslo 7033

08.  A môj milý  –  FS INOVEC zo Zlatých Moraviec
           HZ 313 na číslo 7033
Novinky:

09.  Komjatskí mládenci  –  SSk VRBINA z Komjatíc
           HZ 317 na číslo 7033

10.  Lipka zelená  –  SSk CHYZEROVČANKA z Chyzeroviec
           HZ 318 na číslo 7033

 

Bonus:   Bábiky zo Zlatých Moraviec  –  Marka Pekárová zo Zlatých Moraviec

 

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

Výsledky 18.kola:  
01.   +  FS JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho               Našiel som
02.   +  SSk VRBINA z Komjatíc                                Komjatskí mládenci
03.   +  SSk CHYZEROVČANKA z Chyzeroviec             Lipka zelená
04.   +  Miško a HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani       Keď vyjde mesiačik
05.    +  FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia                             Ej, hora, hora
06.   +  PODZOBORSKÍ HELIGONKÁRI                    Načos` ma volala
z Výčap-Opatoviec
07.   +  FS ZOBOR z Nitry                                         Keď som spala
08.     FSk BAŽALIČKA z Plachtiniec a Príbeliec           Od kohúta do kohúta
09.   +  FSk PODŽIARAN z Papradna                         Štyri chodníčky
10.   +  FS INOVEC zo Zlatých Moraviec                      A môj milý

 

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… tá, ktorá je označená bodkou (v upútavke aj vo výsledkoch), je mnou iba sprostredkovaná nahrávka niekoho iného… no pripravujem aj bonusové prídavky…:)

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist