www.elenn-okienko.sk

Prehľad počtu relácií a hodín v jednotlivých rokoch

 

Televízia OSEM

sept. 2016  –  dec. 2021

40       Zsľ        ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU
10       Ľz          ĽUDOVÉ ZVYKY
30       špeciály  FAŠIANGY, VEĽKÁ NOC, DETI DEŤOM, VIANOCE, SILVESTER  a iné
20       Hľp       HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ

100    spolu

——————————————————————————————-

Relácie v roku 2016:                                                                                                    Čas:

 

HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ  +  bonusy  (2.séria)  č. 1 – 8                            8 x 60 min

VIANOCE 2016                                                                                                   180 min

SILVESTER 2016  +  novoročný príhovor a prípitok (sama)                                           180 min

——————————————————————————————-

Relácie v roku 2017:

 

HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ  +  bonusy  (2.séria)  č. 9 – 20                        12 x 60 min

FINALISTI HITPARÁDY ĽUDOVÝCH PIESNÍ  (2.séria) – 2 časti                           2 x 60 min

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU   č. 1 – 4                                                       80 min  + 3 x 60 min

Nimnický folklórny festival ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU (3.roč.) – 2 časti       83 min + 86 min

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU                                                                                          60 min

FAŠIANGY 2017                                                                                                         90 min

VEĽKÁ NOC 2017                                                                                                       80 min

VIANOCE 2017                                                                                                           90 min

SILVESTER 2017  +  novoročný príhovor a prípitok s Vaškom Neckářom                    120 min

——————————————————————————————-

Relácie v roku 2018:

 

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU   č. 5 – 12                                                                    8 x 60 min
(Pozn.:  ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU č.5  =  FAŠIANGY 2018)

ĽUDOVÉ ZVYKY                  č. 1 – 4                                                                      4 x 60 min

Nimnický folklórny festival ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU  (4.roč.)                                120 min

TAKTO SI SPIEVAME                                                                                                     60 min

VEĽKÁ NOC 2018                                                                                                       60 min

DETI DEŤOM 2018                                                                                                     60 min

JASENICKÝ SLÁVIK                                                                                                       60 min

VIANOCE 2018                                                                                                           90 min

SILVESTER 2018  +  novoročný príhovor a prípitok s Karlíkom Voříškom                   180 min

——————————————————————————————-

Relácie v roku 2019:

 

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU   č. 13 – 19                                                                 7 x 60 min

ĽUDOVÉ ZVYKY                  č.   5 – 9                                                                   5 x 60 min

DETI DEŤOM 2019                                                                                                   60 min

Nimnický folklórny festival ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU  (5.roč.)                              120 min

VIANOCE 2019                                                                                                         90 min        

SILVESTER 2019  +  novoročný príhovor a prípitok s Jožkom Černým                      120 min                                                   

Rozprávka „Mrázik“ v podaní FSk ČARAČAN z Čaradíc                                                   60 min

——————————————————————————————-

Relácie v roku 2020:

 

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU   č. 20 – 29                                                              10 x 60 min

FAŠIANGY 2020                                                                                                       60 min

DETI DEŤOM 2020                                                                                                   60 min

VIANOCE 2020                                                                                                       120 min

SILVESTER 2020  +  novoročný príhovor a prípitok s …….. ?                                     120 min

——————————————————————————————-

Relácie v roku 2021:

 

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU   č. 31 – 40                                                              10 x 60 min

ĽUDOVÉ ZVYKY                  č. 10                                                                              60 min

DETI DEŤOM 2020                                                                                                   60 min

VIANOCE 2020                                                                                                         90 min

SILVESTER 2020  +  novoročný príhovor a prípitok s …….. ?                                     120 min

—————————————————————————————————————

Počet relácií:                                                                      2016      2017      2018      2019     2020      2021      Spolu:

 

HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ                                           8         12            –            –           –           –               20

FINALISTI HITPARÁDY ĽUDOVÝCH PIESNÍ                                   2            –            –           –           –                 2       

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU                                                        –          4             8            7          10         11              40

ĽUDOVÉ ZVYKY                                                                       –            –           4            5            –           1              10              

FAŠIANGY                                                                                –           1            –            –            1           –                2                

VEĽKÁ NOC                                                                                         1            1            –            –           –                2

DETI DEŤOM                                                                            –           –            1            1            1           1                4               

Nimnický folklórny festival ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU         –            2            1            1           –           –                4    

VIANOCE                                                                                  1            1            1            1           1           1                6             

SILVESTER                                                                               1            1            1            1           1           1                6  

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU                                                       –            1            –            –           –           –                1

TAKTO SI SPIEVAME                                                                   –            –            1            –           –           –                1

JASENICKÝ SLÁVIK                                                                     –            –            1            –           –           –                1

ROZPRÁVKA MRÁZIK“                                                               –            –            –            1           –            –                1

                                                                         Spolu:         10         25         19        17         14        15         100                                                                                                                               

Spolu za obdobie sept. 2016 –  dec. 2021:   100 vlastné: 80 / tv8: 20

——————————————————————————————————————

Počet hodín:                                                                      2016      2017      2018      2019      2020      2021          Spolu: 

 

HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ                                           8          12            –            –            –            –               20,0

FINALISTI HITPARÁDY ĽUDOVÝCH PIESNÍ                                    2             –            –            –            –                2,0

ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU                                                        –           4,3          8            7           10           11            40,3

ĽUDOVÉ ZVYKY                                                                       –            –             4            5            1            –              10,0
FAŠIANGY                                                                                –           1,5          –            –             1            –               2,5

VEĽKÁ NOC                                                                                          1,3          1            –            –            –               2,3   

DETI DEŤOM                                                                             –            –            1             1           1            1               4,0

Nimnický folklórny festival ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU          –            2,9         2             2            –            –              6,9   

VIANOCE                                                                                   3           1,5         1,5         1,5         1,5         1,5          10,5    

SILVESTER                                                                                3            2            3            2            2            2             14,0   

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU                                                        –            1            –            –             –            –              1,0

TAKTO SI SPIEVAME                                                                    –            –            1            –            –            –              1,0

JASENICKÝ SLÁVIK                                                                      –            –            1            –            –            –              1,0

ROZPRÁVKA „MRÁZIK“                                                                –            –             –            1            –            –             1,0 

                                                                            Spolu:       14        28,5      22,5      19,5      16,5      15,5      117

Spolu za obdobie 2016 – 2021:  117 / vlastné: 97   
Televízia tv8:  20 – Hitparáda ľudových piesní 
(moderovala som – vlastný text… nahrala a pripravila som 47 z 51 súťažných piesní a 20 štvrťhodinových bonusov)

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist