www.elenn-okienko.sk

6.kolo

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           6.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 28.11.2016):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 18.11.2016 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  20.11.2016 o 13:00
2. repríza:           piatok   25.11.2016 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  27.11.2016 o 13:00

hitparada-ludovych-piesni_6-kolo_18-11-2016_ew

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

Dolina, dolina                 Detská cimbalová hudba ZUŠKÁČIK z Tlmáč (1.miesto)
Ej, vínko, vínečko          SSk BABIČKA zo Zlatých Moraviec (4.miesto) 
A tá naša krčmárečka   FSk KOLOVRÁTOK z Prílep (5.miesto)
Išli furmani                     FSk ČEĽAĎANIA z Čeľadíc (7.miesto)
Sivá holubienka             FSk NIMNIČANKA z Nimnice (10.miesto)

 

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí (postúpilo 5 piesní + 5 noviniek):

01.  Šumí, šumí  –  FSk POŽITAVAN zo Žitavian
        HZ 287 na číslo 7033

02.  Machulinskie zvony  –  FSk KAMENEC z Machuliniec
        HZ 289 na číslo 7033

03.  Kolo nás, popred nás  –  SSk pri Klube dôchodcov v Dolných Ozorovciach
          HZ 286 na číslo 7033

04.  Na Kostolach dobre  –  FSk TURŇA z Jedľových Kostolian
          HZ 288 na číslo 7033

05.  Prečo ty, Anička  –  FSk VRŠTEK z Hostí
          HZ 285 na číslo 7033

Novinky:

06.  Biela ruža  –  saxofonista Marián VLČÁK z …?

          HZ 290 na číslo 7033

07.  Tam nad Bábom  –  SSk BÁBČANKA z Bábu

          HZ 291 na číslo 7033

08.  Svadobné piesne  –  PONIČANIA a ĽH Zacharovci z Poník

           HZ 292 na číslo 7033

09.  Piesne z Vrábeľ  –  DSSk KAŠKA z Vrábeľ

           HZ 293 na číslo 7033

10.  Cez Nemšovú  –  Duo s Majkou BAGÍNOVOU z Dubnice nad Váhom

           HZ 294 na číslo 7033

 

Bonus:   Pranie na potoku v Nimnici   –   FSk NIMNIČANKA z Nimnice

 

Výsledky 6.kola:                    

01.    +  Duo s Majkou BAGÍNOVOU                  Cez Nemšovú    
                                z Dubnice nad Váhom                
02.   +  FSk POŽITAVAN zo Žitavian                   Šumí, šumí
03.   –   SSk BÁBČANKA z Bábu                          Tam nad Bábom
04.   –   saxofonista Marián VLČÁK                     Biela ruža  
05.   +  SSk pri KD v Dolných Ozorovciach           Kolo nás, popred nás
06.   +  FSk VRŠTEK z Hostí                                Prečo ty, Anička
07.    +  FSk KAMENEC z Machuliniec               Machulinskie zvony
08.   +  DSSk KAŠKA z Vrábeľ                        Piesne z Vrábeľ
09.   +  PONIČANIA a ĽH Zacharovci z Poník     Svadobné piesne
10.    +  FSk TURŇA z Jedľových Kostolian           Na Kostolach dobre
       

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… pripravujem aj bonusové prídavky…:)

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist