www.elenn-okienko.sk

14.kolo

 

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           14.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 03.04.2017):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 24.03.2017 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  26.03.2017 o 13:00
2. repríza:           piatok   31.03.2017 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  02.04.2017 o 13:00

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:
Na vrchu Maníne         FSk MANÍNEC z Podmanína (3.miesto)
Bzinské piesne             KLENOTNICA zo Bziniec pod Javorinou (8.miesto)

 

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí:

01.  Čo sa stalo  –  SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ

           HZ 308 na číslo 7033

02.  Poniže majera  –  SSk KONIAROVČANKA z Koniaroviec

           HZ 305 na číslo 7033

03.  Spopod našej brány  –  FS HÁJ  z Novej Bane

           HZ 306 na číslo 7033

04.  Oči, oči, čierne oči  –  Zuzka HRUŠKOVÁ   ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec

           HZ 304 na číslo 7033

05.  A ja by chcela  –  SSk SĽAŽIANKA zo Sľažian

           HZ 303 na číslo 7033

06.  Jakože ja budzem  –  SSk DÚBRAVA z Jasenice

           HZ 307 na číslo 7033

07.  Brežianski mládenci  –  ŽSSk HRONKA z Brehov (pri Novej Bani)

           HZ 301 na číslo 7033

08.  Kriačok ľaliový  –  FSk PELÚSOK z Martina nad Žitavou

           HZ 302 na číslo 7033

Novinky:

09.  Od kohúta do kohúta  –  FSk BAŽALIČKA z Plachtiniec a Príbeliec

           HZ 309 na číslo 7033

10.  Keď mesiačik vyjde  –  Miško ŠTAUDNER  a  HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani 

           HZ 310 na číslo 7033

 

Bonus:   Malí heligonkári z Novej Bane –   HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani

 

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

Výsledky 14.kola:  

01.    +  Miško a HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani      Keď vyjde mesiačik
02.   +  SSk KONIAROVČANKA z Koniaroviec             Poniže majera 
03.   +  SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ                            Čo sa stalo
04.   +  SSk DÚBRAVA z Jasenice                              Jakože ja budzem
05.   +  FS HÁJ z Novej Bane                                    Spopod našej brány 
06
.     FSk BAŽALIČKA z Plachtiniec a Príbeliec           Od kohúta do kohúta
07.   +  SSk SĽAŽIANKA zo Sľažian                            A ja by chcela
08.    +  Zuzka a ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec         Oči, oči, čierne oči
09.   +  ŽSSk HRONKA z Brehov                                Brežianski mládenci
10.   +  FSk PELÚSOK z Martina nad Žitavou                Kriačok ľaliový

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… tá, ktorá je označená bodkou (v upútavke aj vo výsledkoch), je mnou iba sprostredkovaná nahrávka niekoho iného… no pripravujem aj bonusové prídavky…:)

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist