www.elenn-okienko.sk

13.kolo

 

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           13.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 20.03.2017):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 10.03.2017 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  12.03.2017 o 13:00
2. repríza:           piatok   17.03.2017 o 18:00
3. repríza:           nedeľa  19.03.2017 o 13:00

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:
Vtedy si mi, milá            FSk DRIEŇOVANKA z Obýc (9.miesto)
Ruža su ja, ruža             Hanka, STUŽKA a LÚČKA z Moravy (10.miesto)

 

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí:

01.  Poniže majera  –  SSk KONIAROVČANKA z Koniaroviec

           HZ 305 na číslo 7033

02.  Oči, oči, čierne oči  –  Zuzka HRUŠKOVÁ a ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec

           HZ 304 na číslo 7033

03.  Na vrchu Maníne  –  FSk MANÍNEC z Podmanína

           HZ 300 na číslo 7033

04.  A ja by chcela  –  SSk SĽAŽIANKA zo Sľažian

           HZ 303 na číslo 7033

05.  Bzinské piesne  –  SSk KLENOTNICA zo Bziniec pod Javorinou

           HZ 299 na číslo 7033

06.  Brežianski mládenci  –  ŽSSk HRONKA z Brehov (pri Novej Bani)

           HZ 301 na číslo 7033

07.  Spopod našej brány  –  FS HÁJ  z Novej Bane

           HZ 306 na číslo 7033

08.  Kriačok ľaliový  –  FSk PELÚSOK z Martina nad Žitavou

           HZ 302 na číslo 7033

Novinky:

09.  Jakože ja budzem  –  SSk DÚBRAVA z Jasenice

           HZ 307 na číslo 7033

10.  Čo sa stalo  –  SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ

           HZ 308 na číslo 7033

 

Bonus:   V Mašekovom mlyne pri Vrábľoch  –   SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ

 

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

Výsledky 13.kola:  

01.   +   SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ                                 Čo sa stalo
02.   +  SSk KONIAROVČANKA z Koniaroviec           Poniže majera   
03.   +  FSk MANÍNEC z Podmanína                        Na vrchu Maníne
04.   +  FS HÁJ z Novej Bane                                  Spopod našej brány
05.   +  Zuzka a ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec     Oči, oči, čierne oči
06.   +  SSk SĽAŽIANKA zo Sľažian                         A ja by chcela
07.   +  SSk DÚBRAVA z Jasenice                           Jakože ja budzem
08.       SSk KLENOTNICA zo Bziniec pod Javorinou     Bzinské piesne
09.   +  ŽSSk HRONKA z Brehov                             Brežianski mládenci
10.   +  FSk PELÚSOK z Martina nad Žitavou             Kriačok ľaliový

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… pripravujem aj bonusové prídavky…:)

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist