www.elenn-okienko.sk

16. 07. – 29. 07. 2018

 

Horoskopy od iných…              Pohladenie duše – Obrazy, ktoré Vám pohladia dušu   

OKIENKO SNOV zverejňuje Majkin horoskop so súhlasom autorky Ing. Márie Petrovičovej
(kopírovanie pre iné ako vlastné potreby podlieha autorským právam)

 

Milí moji, prihováram sa Vám s prianím krásneho leta, ktoré je v plnom prúde, užívame si čas oddychu, dovoleniek a rodinných stretnutí. Z tohto dôvodu sa stretnete s tým, že pre Vás občas pripravím horoskop na dva týždne tak, ako je tomu aj teraz.

Ďakujem za vaše pochopenie a želám Vám veľa krásnych slnečných dní plných len tých najpríjemnejších zážitkov, ktoré vás rozveselia a energeticky správne nastavia i nabijú.

 

BARAN (21.03. – 20.04.)

Postavíte sa sami sebe s tým, že sa v niečom budete snažiť zavádzať sa, jednoducho je pre vás ľahšie niektoré záležitosti „zamiesť pred koberec“, než by ste si ich v sebe upratali a práve s procesom akéhosi vnútorného upratovania vám bude v týchto dňoch poskytnutá vyššia pomoc. Niektoré veci sa poskladajú a vyčistia samé, iné vás budú trošku omínať, no len v slabej miere a s myšlienkou na ne sa postupne budú dostávať rovnako do úzadia, takže v sebe a na sebe precítite príjemnú rovnosť, rovnováhu a aj akúsi čistotu, čo je skvelým štartom na spriechodnenie všetkého potrebného. Niektorí z vás si zložia spútavajúce reťaze (sami voči sebe), ktorými sa dobrovoľne alebo podvedome oklieštili. Na pracoviskách sa vo vami vytvorenom tichu budete pohybovať sebaisto, pričom jasnejšie sa stane počuteľný váš vnútorný hlas, ako aj to, čo bude smerom z okolia k vám dôležité, potrebné a prínosné. V láske sa síce o čosi viac začnete sústreďovať na seba, no je to len akýsi „medzischodík“ alebo medzičas, ktorý vás privedie ku vnímaniu všetkého, čo s láskou súvisí v prenesení na pár – dvojicu, ktorú tvoríte. Čo- to si dokážete viac vychutnávať a užívať. Zdravie – „rozpumpovanie“ toho, čo bolo pozastavené, zablokované alebo nie v plnej funkčnosti.

Anjelská karta: PRAVÉ JA – Do popredia sa na svetlo sveta prediera vaša skutočná podstata, ktorá je neodškriepiteľne vašou prirodzenou súčasťou. Neobávajte sa toho, vy sami najlepšie viete, čo sa vo vás ukrýva, čím disponujete a pre okolie sa tak môže stať istým príkladom.

 

BÝK (21.04. – 21.05.)

Návaly akejsi rozorvanosti prepojenej s nerozhodnosťou budú v tomto čase doznievať. Všetko, čo vás brzdilo (pre ostatných na neviditeľnej úrovni – klamanie telom) na úrovni premýšľania a neustáleho, či už vlastného posudzovania, rozoberania, triedenia si v hlave, sa upokojí. Opakom tohto stavu sa stane vláčnosť, rozjímanie, chápanie, vnímanie a nadobúdanie potrebných síl, vďaka ktorým sa vysporiadajú záležitosti, ktoré úzko súvisia s rodinnými a priateľskými vzťahmi, či medziľudskými vzťahmi ako takými. Intenzívnejšie budú pre vás individuálne väzby smerom k daným ľuďom, kde pochopíte, čo vás vzájomne obohacuje a spája, v skratke, uvedomíte si „výživnosť“ jednotlivých vzťahov namiesto toho, aby ste sa zameriavali na nefunkčnosť tých, ktoré sa pomaly uzatvárajú (má to svoje vyššie odôvodnenie). V práci sa svojským spôsobom budete snažiť o akési šplhanie sa vyššie, no v tomto prípade si overte pevnosť jednotlivých konárov, na ktoré sa rozhodnete stúpiť. Niektorí z vás skončia s výčitkami (sami voči sebe), strachom a obavami zo svojej nekompetentnosti , čo sa prejaví ako vaše prebudenie. Vo vzťahoch sa pre vás stane základom dospieť k vzájomnej rovnováhe a kompromisnosti, čo sa vám aj podarí, nuž, užívajte si spoločnú lásku. Zdravie – oblasť hlavy (konkrétnejšie nosa a ústnej dutiny) a 2. čakry.

Anjelská karta: ROVNOVÁHA – Zmiernite sebou vytvorený chaos a pokúste sa pomocou anjelov dostať seba aj svoj čas, aj všetko „rozhodené“, prostredníctvom pocitového prerozdelenia do stavu upokojenia, vyváženia a rovnováhy – potom nebudete zmätene a nesúladne vibrovať.

 

BLÍŽENCI (22.05. – 21.06.)

Prehupnete sa do štádia celkového váženia si rodiny, priateľov, hmotných, ale aj nehmotných hodnôt, viac sa porozhliadnete po krásach života a tie spravia svoje – vlejú vám do buniek a žíl celkový entuziazmus, až pocity eufórie. Voči ľuďom budete pristupovať priateľsky a to aj napriek ich nevrlosti a presne týmito postojmi ich umiernite, nakazíte pozitivizmom a tie ich „vyskakovačné“ energie spacifikujete. Viac si budete všímať gestikuláciu, mimiku, prejavy, vďaka čomu si „upracete“ tých ľudí, ktorých ste nevedeli nikam zaradiť, ako aj tých, o ktorých ste naozaj nevedeli čo si o nich máte myslieť. Tieto pochody vás „rozvláčnia“, ale aj správne „nakopnú“ do celkových procesov dokončievania vecí, ktoré ste vďaka prokrastinácii, samotnému času, či nálady jednoducho odkladali na potom… a na určité záležitosti to potom príde práve v tomto období, už len z toho dôvodu, že to tak budete cítiť a vhupnutie do toho bude pre vás prirodzené bez vedľajších omŕzajúcich myšlienok a dojmov. Na pracoviskách budete „rozšupnutí“, takže si v prvom rade „hľaďte svojho“ a v tom druhom si isté povinnosti ukončíte skôr, čím otvoríte priestor istému časovému nadbehnutiu si. V prípade únavy si doprajte potrebný oddych. V láske sa vám bude pliesť rozum so srdcom, no aj z tohto pletenca vyviaznete len a len s uspokojivými pocitmi a náladami. Zdravie – stredová časť tela.

Anjelská karta: BOŽSKÉ NAČASOVANIE – Na všetko príde ten správny čas, takže buďte nastavení na prípadné možnosti, ktoré sa vám budú otvárať a v prípade menších neúspechov, či nezdarov, nebuďte frustrovaní, veď, ako už dávno veľmi dobre viete, všetko sa deje pre niečo, v podstate pre vaše dobro.

 

RAK (22.06. – 22.07.)

Na všetko hľadíte buď z bezprostrednej blízkosti, kde sa zameriavate aj na detaily a prípadné mikrotrhliny, alebo naopak, z väčších výšok a vzdialeností, vďaka čomu máte zasa istý nadhľad, prípadne záležitosti vidíte skreslene až rozmazane. Takže teraz sa tieto dve sféry vnímania prepoja, vďaka čomu vám z toho vyjde akýsi stred, ktorý si do budúcna osvojíte a naučíte sa aj s týmto uhlom pohľadu pracovať a narábať, výsledkom bude ušetrenie si obáv a na druhej strane oslobodenie sa od „salámistického“ prístupu tam, kde rozhodne žiaduci nie je. V určitom bode plynúcich dní sa ocitnete v stave akoby ste stáli v tichu, bezvetrí aj náznakoch akejsi ničotnosti, no nestresujte, tieto stavy sú rozhodne prospešné v smere počúvania samých seba, zvýšenej vnímavosti smerom k znameniam a hlasom intuície. Ako osobnosti sa zomknete a precitnete do stavov vnímavejších bytostí voči svojim vlastným potrebám a potrebám vašich blízkych, obohatení budete o jednoznačnejšie, sebavedomejšie a aj s istotou podporené spontánnejšie konanie. Na pracoviskách si zapracujete s rozladenosťou a chcením byť uvoľnení a usmiati, čo sa podarí. Láska vás naučí niečomu novému, vzťahovačnosť, ktorú skrotíte, nebude tak zasahovať do láskyplne plynúcich dní. Zdravie – energetické toky, tlaky, citlivosť na bolestivosť.

Anjelská karta: ROMANCA – Nezadaným sa vytvorí priestor na nájdenie blízkej osoby a tým ostatným, ktorí už vo vzťahoch fungujú, sa zasa otvoria možnosti na spracovanie, poopravenie, „znovu-oživenie“, či rozdúchanie toho, čo pohasínalo a pokrivkávalo. Celkovo v oblasti lásky a milostnej túžby v prípade potreby požiadajte o pomoc anjelov.

 

LEV (23.07. – 23.08.)

Spoločensky rozbehnuté obdobie graduje, ste stále vo víre zábavy, v obkolesení ľudí a udalostí, kde sa rozhodne osamotene necítite. Tieto okolnosti vám prinášajú nielen potrebné nabitie sa, ale aj uvedomenie si prijímania jednotlivých ľudských osobností a individualít. Narážať budete nielen na plné vzájomné „sadnutie si“, až určitú spriaznenosť, ale na druhej strane aj na rozdielnosti, ktoré vás budú skúšať v miere vytočenia sa, ba až mierneho zavrhnutia daných ľudí. Tu nastupuje vaša skutočná podstata, ktorá v konečnom dôsledku dokáže prijať aj takýchto ľudí, vďaka čomu si vzájomne nevytvoríte dusno a nenalepíte na seba energie, ktoré by vám odstupom času mohli na vás šarapatiť, parazitovať a istým spôsobom ovplyvňovať vás pohľad. Záležitosti, ktoré sú pre vás, či už z dlhodobého alebo krátkodobého hľadiska, dusivé, končia, čím sa vám ukazuje (niektorí sú na ňu aj priamo hodení) cesta nových začiatkov. Výraznejším sa stane efektívne pracovanie s energiami, ktoré sa stanú vaším každodenným sprievodcom. Na pracoviskách sa môžete stretnúť s preskakovaním medzi dvomi protipólmi a síce pohodou a dusnom, ktoré môže byť živnou pôdou pre vytváranie skrytých alebo otvorene prejavovaných konfliktov, vydržte. V láske sa podľa vás nepekné a občas až stereotypne sa opakujúce prejavy, ktoré sa vás dotýkajú smerom od partnera k vám, uhladia, čím si bude každý z vás, ale aj vzájomne medzi sebou, pracovať vždy s aktuálnymi pocitmi (učte sa, vytvárajte si to pekné, obohacujúce a hrejivé). Zdravie – spodná časť tela, slinivka, zuby.

Anjelská karta: ZÁMER – Všetko, čo sa deje, čo prichádza, čo sa tvorí a vytvára, vám svojím spôsobom patrí, takže vzniknuté situácie sú istým zámerom, ktorý vás má niekam doviesť, nasmerovať, či dokonca priamo hodiť. Korigujte si myšlienky a ich smerovanie.

 

PANNA (24.08. – 23.09.)

Pokiaľ ste sa vnútorne pýtali, kedy vám konečne príde z dlhodobejšieho hľadiska plynulejšie a hojnejšie obdobie, tak vás poteším, prichádza práve teraz. Ste rozhýbaní v každom smere, flexibilní, pomerne rýchli a potešujúcim je, že produktivita kráča spriaznene vedľa vás každý deň. Čo chytíte do ruky, pod čo sa podpíšete, to všetko prinesie svoje šťavnaté ovocie. Rozkolísané a roztočené záležitosti vám nateraz už nebudú prinášať hlavy-bôľ, pretože nechcený kolotoč sa pozastaví a vy zostanete pevne stáť nohami na zemi. Takže neistota, skreslenosť a obrazne povedané neostrosť (rozmazanosť) si vyberie svoje voľno. K citeľnému prepojeniu dôjde v oblasti vzťahov (nielen partnerských) a to aj vďaka komunikácii, otvorenosti a prijateľnej priamosti. S kým máte byť viac spojení a prepojení, tak tam to svojským spôsobom prebehne. Vo všeobecnosti bude každý z vás vo svojom živote narážať na istý druh istôt, ktoré vám v tej, či onej oblasti chýbali. Tí, ktorí sa častejšie stretávali so zištnosťou a nepoužívali príliš slovko ďakujem, sa stretnú s opakom a ich ďakujem, ako aj to, ktoré bude nasmerované k nim, získa o to väčšiu váhu. Do práce si každé ráno pribaľte dobrú náladu, úsmev a odhodlanie, sami uvidíte, čo príde. V láske prichádza posun, niekde zásnuby, svadby, či príchod potomka, tí ostatní, čo to majú za sebou, sa nechajú unášať tým, čo ich spoločný cit vytvorí. Zdravie – práca so srdcom a komunikáciou (hrdlo, mandle, krk, tlak).

Anjelská karta: ODPUSTENIE – Pre získanie pocitovej a na to nadväzujúcej fyzickej slobody (hlava) si popracujte na odpustení ako voči sebe samým, tak aj voči tým, ku ktorým cítite negatívne pochody ako je zlosť, hnev, nenávisť, či dokonca závisť.

 

VÁHY (24.09. – 23.10.)

Ocitnete sa pod vplyvom celkovej ubehanosti, až rozlietanosti, čiže nečinnosť a prípadná neaktívnosť vám teda nehrozí, stále sa máte okolo čoho alebo koho točiť, no nevnímate to ako niečo negatívne, práve naopak, vďaka tomuto stavu si uvedomujete svoju bytostnú dôležitosť a váhu, ktorú ocení aj bezprostredné okolie. Na menších výletoch a výjazdoch, ktoré podniknete, vás čakajú milé zážitky, vnemy a poznania, niektoré z nich vám dokonca prinesú aj isté, do budúcna vždy využiteľné, skúsenosti a znalosti. Odhliadnuc od toho budete viac vťahovaní do seba s tým, že si uvedomíte, čo chcete a po čom túžite bez vplyvu okolia, takže dokážete odolávať vplyvom akejsi davovej psychózy, čiže hovoríte a konáte za a cez svoju vlastnú osobnosť. Ďalšou oblasťou, ktorá sa v dobrom s vami pohrá, je samotná príťažlivosť, sexualita, pracovanie na svojom vyžarovaní, čo samozrejme veľmi úzko súvisí s tým, ako sa sami vnímate a koľko sebavedomia v sebe v skutočnosti máte. Reakcie okolia, a to aj tie maličké a iba v náznakoch, vás budú vzpružovať a obrazne povedané – vnútorne ťahať z pozície hrbenia sa do čistého vystierania sa a ukázania všetkého, čo je vašou súčasťou. V práci narazíte na menšie nestíhanie, no všetko s pokojom doženiete, takže nikto vám nemôže nič vyčítať, no pozor na termíny. Láska vám je naklonená, tak si to patrične vychutnávajte rovnako ako aj spoločnú intimitu, ktorej bude predchádzať zvádzajúca reč tela. Nezadaný si môžu prežiť flirt, romancu, ale aj možnosť na vytvorenie potenciálneho partnerstva. Zdravie – oblasť 1. čakry, hormonálna sústava, oblasť krku.

Anjelská karte: OSLAVY – Svoje zdary, posuny a napredovania oslávte po svojom. Zároveň táto karta vám dáva na vedomie, že vždy môže prísť niečo nové, prekvapivé, čo je pre vás natoľko dôležité, že to ako dôvod na radosť jednoznačne stačiť bude.

 

ŠKORPIÓN (24.10. – 22.11.)

Tam, kde ste doteraz svetlo nevideli, tam ho konečne uvidíte. Bezvýchodiskovosť a neriešiteľnosť pre vás nadobudne nové rozmery, takže správne – ako sa hovorí – nádej je tou poslednou a vy ju vždy v sebe majte. Jej skvelou sprievodkyňou je aj viera, nepodceňujte ich úlohu a silu o to viac, že sa vám ich vplyv preniesol do reality. Negatívne myslenie zanechajte v úzadí a dajte dostatočný priestor tomu dobrému, pozitívnemu a svietivému, uvidíte aký rozmer to pre vás nadobudne. Rovnako uberte aj z upätosti, ktorou sa zväzujete, dôvod je v tomto prípade bezpredmetný. Keď voľne dýchate a nekontrolujete sa až tak striktne, máte možnosť pripustiť si aj to, čo by sa za iných okolností k vám ani len nepriblížilo, nie to ešte dostalo. Podporte v sebe hravejšiu, ľahšiu, až detskejšiu stránku, ktorá bude stále viac a viac vykúkať. V zhone bežných dní a v dravosti sveta predsa len treba mať na pamäti aj svoje malé vnútorné dieťa, aj ono si totiž pýta svoje. V práci sa aj na prípadné mini- zakopnutia (vaše, kolektívne, individuálne) veľmi rýchlo zabudne, dôležitým však zostáva, aby ste ani vy sami tomu nekládli väčší dôraz, než všetci ostatní. Nebičujte sa za to, jednoducho to prijmite. Láska sa zmení na niečo šteklivé, uvoľňujúce, ale aj vypäté (v dobrom slova zmysle), spoločne z nej môžete skvelo energeticky ťažiť. Zdravie – močové cesty, žalúdok – trávenie.

Anjelská karta: POKOJ – Toto je presne to, čo si začínate u seba uvedomovať, vážiť a až „hýčkať“. Samotný pokoj je aj znakom toho, že všetko dokážete dotiahnuť do takej formy, aby prípadný nepokoj neprebíjal získaný a nadobudnutý kľúčový pokoj, tak si ho patrične užívajte.

 

STRELEC (23.11. – 21.12.)

Zabojujete si s akousi rozporuplnosťou medzi pevnými postojmi posilnenými istou dávkou odhodlanosti a vplyvom vláčnejších, až ľútostivých, pocitov, nazvime to, že na vami vytvorenom bojisku sa stretáva racionalita a uvedomelosť s ľudskosťou a empatiou. Najskôr vás tento rozpor trochu „povláči“, no postupne sa to zmierni a vy dostanete všetko pod kontrolu spôsobom, ktorí neublíži ani vám a ani ostatným. Vo všeobecnosti ste v stave nasávania, prijímania a spracovávania všetkých informácií, s ktorými dokážete efektne narábať, rozvíjané máte širšie myslenie, ktoré sa pre vás v prípade potreby stane skvelou oporou. Nepestujte v sebe pesimistické zmýšľanie, obzvlášť, ak je spojené s materializmom a samotnými financiami. Ich sila, akú im dáte, sa totiž môže stať skvelým základom pre ich zhmotňovanie. V prípade, že sa predsa len stretnete s nečakanými výdavkami, tie by mali byť skôr jednorazového charakteru. Na pracoviskách sa pokúsite niektorých ľudí rafinovane, priam hravo dusiť (aj v rámci dobrého úmyslu a mienky, že si to zaslúžia). To, kam tým mierite, viete iba vy, no opatrnosť je na mieste, tieto pozície sa razom môžu otočiť. Svoje „polovičky“ sa nesnažte príliš okato „podplácať“ a kupovať si, voľte prirodzenosť šarmu (platí aj pre pánov), veď viete, že vám splnia to, čo v rámci svojich možností môžu. Zdravie – podbruško, pálenie záhy, žalúdok.

Anjelská karta: ANJEL STRÁŽNY – Nie ste sami, takže, ak to tak cítite alebo vnímate, tak podporou môže byť komunikácia so svojím anjelom alebo anjelmi. Pokojne ich poproste o pomoc, sú pri vás a oni o sebe vlastným (individuálnym) spôsobom dajú vedieť.

KOZOROŽEC (22.12. – 20.01.)

Vpustili ste k sebe rozjímajúcu pestrosť, ktorá sa vám bude zjavovať každodenne. Máte radi vystavovať sa aj neočakávaným, samozrejme, príjemným veciam, čo považujete za istý druh adrenalínu, takže diať sa bude len to, čo radi uvítate. V tieto dni sa u vás bude mlieť viacero významnejších a aj kľúčovejších záležitostí, v niektorých prípadoch sa vám dostane do rúk správny kľúč, ktorý dokážete využiť na pravých miestach v správny čas a tak si nejaké dvere poľahky otvoríte. Nič neprepasiete, u každého z vás to bude citeľné a neprehliadnuteľné, takže utíšte obavy, že by ste o niečo prišli. Niektoré situácie, ktorým budete vystavení, vás predsa len zaskočia, podľa vás, nepripravených, no v skutočnosti na vedomej úrovni pripravení nemusíte byť, všetko, čo potrebujete, to si predsa nesiete po celý čas v sebe, takže adekvátne reakcie budú plody vašej vyzretosti, individuality a samotnej osobnosti, pomáhajte si v tom srdcom. Pracovné povinnosti sa vám trochu prelínajú a prekrývajú, no akonáhle sa sústredíte, nabehnete na systém, vďaka ktorému si so všetkým poľahky poradíte. Keď otvoríte svoje srdce láske, zaiste vás neminie jej plná sila, pred ktorou ste z rôznych dôvodov vedome, aj nevedome, hľadali úniky. Zdravie – oddych, meditácia, spevňovanie.

Anjelská karta: PRAVDA A INTEGRITA – Tam, kde to bude potrebné, sa zjaví pravda a to platí aj v tom prevedení, že sa jedná o pravdu, ktorá sa týka vás samotných a je smerovaná k sebe samým, čiže buďte k sebe úprimní s poznaním, aj keď sa týka objavenia niečoho nového, veď na sebe sa dá pracovať.

 

VODNÁR (21.01. – 19.02.)

Stretnutie sa s prejavmi pohŕdavosti vás najskôr vyvedie z miery, no v prípade, že to vychádza od vás, nie je nikdy neskoro postaviť sa tomu a uvedomiť si, že je to pocit, ktorý vás dokáže stiahnuť do osídiel povrchnosti a verím tomu, že tam sa ocitnúť nechcete. Prečo? Nuž, asi z dôvodu, že vám to neprinesie nič prospešné a ani obohacujúce. Celkovo do vás bude dobiedzať tvorivosť, ktorú môžete zo seba pustiť rôznymi spôsobmi, cez kreovanie vpúšťate k sebe, do seba, ale aj zo seba, pokoj, harmóniu, umiernenosť a aj samotné potešenie. Do konfliktov môžete prichádzať s ľuďmi, ktorí vám „nesadnú“ a aj s tými, ktorých radíte do konkurencie. Keď tomu nebudete podliehať, zmaže sa aj samotné zmýšľanie, že niekto môže byť od vás lepší v tom, či onom, takže neporovnávajte sa, všetci sú jedineční vďaka svojmu „prevedeniu“. Ak sa vám v týchto dňoch zjavia nejaké prekážky, aj tie nepomenovateľné, vždy je cesta ako ich prekročiť, či obísť bez toho, aby ste sa nimi zapodievali viac, než je potrebné. V práci sa pozerajte smerom vpred, samozrejme, že je na mieste vnímať aj to, čo sa deje okolo, no to by nemalo prevyšovať nad tým, čomu sa máte venovať vy. Súčasťou vzťahov sú aj menšie skúšky, takže nervozitu a vlastnú nespokojnosť si riešte buď sami alebo, ak chcete, tak aj so svojimi „polovičkami“, no bez toho, aby ste to na nich prenášali a „ventilovali“. Skrotiť trošku potrebujete vy, nie vaše lásky. Zdravie – základná a korunná čakra.

Anjelská karta: HARMÓNIA – Všetko pre vás dôležité je v štádiu riešenia, až vyriešenia, tak poľavte z toho kŕča a dovoľte si podvoliť sa prejavom radosti. Stav harmónie docielite aj vďaka mysleniu, chápaniu, srdcu a pracovaniu na sebe. Nič nie je nemožné, ale to vy viete.

 

RYBY (20.02. – 20.03.)

Nepranierujte sa za prejavy lenivosti, na ktorú sa buď vaše telo, či hlava, alebo oboje, odvoláva kvôli potrebe oddychu. Prepínať sa do pocitu vyprahnutia a vyhasnutia nie je predsa vo vašom záujme. Takže lenivosti čo-to môžete v prejavoch dovoliť, no spravte to vtedy, ak vás nebudú prenasledovať pocity výčitiek, iba vtedy vám to prinesie očakávaný pokoj. Počas dní sa postupne spúšťa všetko, čo vám doteraz bolo odmietané alebo pozastavené. Prišiel čas, ktorý súvisí aj s celkovým vnútorným (upokojenejším) nastavením, ku ktorému ste sa postupne dopracovali. Pozbierate si chcenú úrodu, tá u každého činí rôzne množstvo a obsah. Zachytávate a dobíjate sa prirodzeným spôsobom bez toho, aby ste na to museli vynaložiť špeciálne nasadenie. Viacero vecí u vás, v porovnaní s minulosťou, prebieha samovoľne, za čo môžete vďačiť sebe ako aj počúvaniu sa. Avšak stále platí, aby ste chrbát ohýbali iba tam, kde chcete a nie tam, kde sa to od vás aj bez dôvodu jednoducho očakáva. Vážiť si samých seba začnete stále viac a viac. Vaše srdce si bude hovoriť svojou rečou a tak zistíte, že pri vás stoja ľudia (nezávisle od pohlavia), ktorí tejto reči rozumejú a to aj bez slov. Je to krásny pocit vnímať takú zomknutosť a blízkosť. V práci sa krátkodobé pozastavenie zmení na rýchly štart a činnosť, prirovnajme to „kolískovému“ efektu. Nič sa nedeje, zaspávate, no  ruch vás jednoducho prebúdza k životu. Láska vás roztopí, čo vaše „polovičky“ privítajú, lebo teraz ste pre nich o čosi viac tvárnejší a poddanejší. Zdravie – hlava, spodná časť tela (prepojené na duchovno).

Anjelská karte: MEDITÁCIA – Meditovaním, ponorením sa do seba, do vlastných útrob, do vlastného ticha (nehovoríme o cielenom vytesnení sa od spoločnosti) nájdete to, čo je pre vás prospešné.

 

Za vašu priazeň a podporu ďakuje Mária Petrovičová

Zdroj: www.zlatemoravce.info 

OKIENKO SNOV zverejňuje Majkin horoskop so súhlasom autorky Ing. Márie Petrovičovej
(kopírovanie pre iné ako vlastné potreby podlieha autorským právam)

Leave a reply

TOPlist