www.elenn-okienko.sk

15.kolo

 

Televízia OSEM          H I T P A R Á D A   Ľ U D O V Ý C H   P I E S N Í           15.kolo z 2.série

                                       Moderuje:   Elenn Waltersteinová    

program tv8               archív tv8                 fb tv8              

video-nahrávky:    EW – OKIENKO SNOV

Hlasovanie (do pondelka 24.04.2017):
Za piesne, ktoré sa Vám páčia, môžete hlasovať (aj opakovane) SMS-kou na číslo 7033 
Tvar SMS:    HZ (medzera) číslo pridelené piesni (nie poradové, pod ktorým bola vysielaná)
Cena SMS 0,80 € s DPH. Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava

 Premiéra:        piatok 07.04.2017 o 18:00
1. repríza:           nedeľa  09.04.2017 o 13:00
2. repríza:           piatok   21.04.2017 o 18:00       ! Zmena – repríza až po 2 týždňoch !
3. repríza:           nedeľa  23.04.2017 o 13:00

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:
Brežianski mládenci         ŽSSk HRONKA z Brehov (9.miesto)
Kriačok ľaliový                   PELÚSOK z Martina nad Žitavou (10.miesto)

 

Súťažné piesne boli predstavené v nasledujúcom poradí:

01.  Keď mesiačik vyjde  –  Miško ŠTAUDNER  a  HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani 
           HZ 310 na číslo 7033

02.  Poniže majera  –  SSk KONIAROVČANKA z Koniaroviec
           HZ 305 na číslo 7033

03.  Čo sa stalo  –  SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ
           HZ 308 na číslo 7033

04.  Jakože ja budzem  –  SSk DÚBRAVA z Jasenice
           HZ 307 na číslo 7033

05.  Spopod našej brány  –  FS HÁJ  z Novej Bane
           HZ 306 na číslo 7033

06.  Od kohúta do kohúta  –  FSk BAŽALIČKA z Plachtiniec a Príbeliec
           HZ 309 na číslo 7033

07.  A ja by chcela  –  SSk SĽAŽIANKA zo Sľažian
           HZ 303 na číslo 7033

08.  Oči, oči, čierne oči  –  Zuzka HRUŠKOVÁ   ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec
           HZ 304 na číslo 7033

Novinky:

09.  Našiel som  –  FS JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho
           HZ 311 na číslo 7033

10.  Ej, hora, hora  –  FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia
           HZ 312 na číslo 7033

 

Bonus:   Omykanie peria v  Záriečí  –  FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia

 

Podľa pravidiel Hitparády ľudových piesní opúšťa súťaž pieseň, ktorá zaznela 5-krát:

Výsledky 15.kola:  

01.    +  FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia                             Ej, hora, hora
02.   +  FS JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho                 Našiel som
03.   +  Miško a HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani       Keď vyjde mesiačik
04.   +  SSk KONIAROVČANKA z Koniaroviec             Poniže majera
05.    +  Zuzka a ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec        Oči, oči, čierne oči 
06
.   +  SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ                            Čo sa stalo
07.   +  SSk DÚBRAVA z Jasenice                             Jakože ja budzem
08.    +  FS HÁJ z Novej Bane                                    Spopod našej brány 
09.   +  SSk SĽAŽIANKA zo Sľažian                           A ja by chcela
10.     FSk BAŽALIČKA z Plachtiniec a Príbeliec          Od kohúta do kohúta

Poznámka:  
Piesne, ktoré sú označené hviezdičkou * (v upútavke) a znamienkom + (vo výsledkoch), sú moje video-nahrávky… tá, ktorá je označená bodkou (v upútavke aj vo výsledkoch), je mnou iba sprostredkovaná nahrávka niekoho iného… no pripravujem aj bonusové prídavky…:)

 

Filed Under: TV8

Leave a reply

TOPlist