www.elenn-okienko.sk

15. 10.- 28. 10. 2018

 

Horoskopy od iných…         Pohladenie duše – Obrazy, ktoré Vám pohladia dušu           Šťastný život

OKIENKO SNOV zverejňuje Majkin horoskop so súhlasom autorky Ing. Márie Petrovičovej
(kopírovanie pre iné ako vlastné potreby podlieha autorským právam)

 

BARAN (21.03. – 20.04.)

V priebehu postupujúcich dní si budete osvojovať pružnosť, čo znamená, že sú na vás kladené vyššie nároky v oblasti času, výkonnosti, rýchlosti riešenia a samotného konania. Chvíľku vám potrvá, kým sa so všetkým stotožníte a kým nabehnete na vami vytvorený, no hlavne vyhovujúci a fungujúci systém. V rámci vašej „rozbehanosti“ a akčnosti sa budete venovať určitým záležitostiam detailne bez prihliadnutia na to, koľko času tomu venujete. Vzťahuje sa to na oblasť práce a vzťahov (vrátane tých rodinných). Vo všeobecnosti sú u vášho znamenia o trošičku viac posilnené mužské energie. Na pracoviskách ste príkladom „včelej“ usilovnosti a precíznosti, no nezabudnite venovať pozornosť aj tým, ktorí sú braní ako „čierne“ osôbky kolektívu. Niečo zachytíte, pochopíte alebo iba započujete. Vo vzťahoch sa pomerne rýchlo budú striedať rozbúrené vody s tými pokojnými, čo so sebou prinesie únavu, postupne sa to však „zastabilizuje“. Zdravie – držanie tela, chrbtica, únava.

Anjelská karta: Samota – V akejsi dovolenej duchovnej samote, či určitej vnútornej izolovanosti, prebiehajú očistné procesy, ktoré vám prinesú čistú myseľ, zameranie sa na svoje vlastné Ja a aj na samotné osobné priority.

 

BÝK (21.04. – 21.05.)

Každý deň sa budete snažiť silou-mocou, dá sa povedať, že až vyvíjaním mierneho nátlaku, čo-to ovplyvniť, no zakaždým zistíte, že to také jednoduché nie je a niekedy sa veci udejú mimo vás a bez vášho pričinenia. Učíte sa počúvať a spolupracovať so svojím vnútorným hlasom, ktorý vám napovie, kedy do niečoho vstúpiť, kedy veciam nejakým krokom pomôcť a kedy to máte v danej chvíli jednoducho nechať na vyšší zámer. Vo všeobecnosti sú pre vás pripravené aj potešujúce záležitosti, ktoré sa dajú radiť medzi prekvapenia. Nezľaknite sa, ak v určitých momentoch na chvíľku „zamrznete“, dôvodom je vaša nepredvídateľnosť, no ako som spomenula, „pracuje“ sa na tom. V práci sa konečne všetci uvoľníte, čo sa odrazí aj na pracovnom tempe, či na tom, že nateraz nezaznamenáte žiadne väčšie, samostatné ani kolektívne, prekážky. Vo vzťahoch a láske sa vzájomne od seba učíte, vnímavosť máte v tomto smere posilnenú. Zdravie – zvýšená celková citlivosť, zrak, pokožka.

Anjelská karta: Uzdravenie – Všetko, čo vás kvárilo a ťahalo dolu, ako samotná karta pomenúva – sa uzdravuje. Svoj význam a opodstatnenie v tomto smere má aj vaše myslenie a zmýšľanie, ktoré je teraz na liečivej úrovni.

 

BLÍŽENCI (22.05. – 21.06.)

Dostávate sa do občasného chvíľkového myšlienkového protipólu dvoch svetov, jeden tvorí realita v prepojení na samotnú matériu a financie, no a ten druhý zahŕňa emocionalitu, srdce a lásku. V tomto smere sa prejavuje miernejší „hojdačkový“ efekt, ktorý je stále v pohybe. Strach z nedostatku jedného strieda obava z deficitu druhého, no a niekde medzi tým sa nachádza utešovanie sa, že je to dobré. Nemajte strach, oba tieto svety sa vám dostanú do pokoj prinášajúcej rovnováhy a strachy pominú, pričom si uvedomíte, že všetko je u vás v poriadku, o čom vás presvedčia aj rôzne milé a potešujúce okolnosti. Buďte vďační. Na pracoviskách pôjde do popredia nielen vaša osobnostná, ale aj profesijná „sila“, vďaka ktorej sa opäť posuniete vpred. Je skvelé vidieť, že ste vo forme a vaša nápaditosť má stále čo ponúknuť. Tí, ktorí majú stereotypnejšie zamestnanie, budú mať na pracoviskách v dobrom smere pestrejšie a „usmievavejšie“ obdobie. V oblasti lásky a partnerstiev sa ohlási elegancia, príťažlivosť a vzájomné vnútorné dopĺňanie a „prehrievanie“ sa. Zdravie – stravovanie, kĺby, pohyblivosť.

Anjelská karta: Štúdium – Otvára sa vám priestor na rozvoj a teda aj na úspešné spracovávanie informácií a samozrejme, aj na samotné štúdium, vzdelávanie, rozširovanie si obzorov, niektorí sa v tomto procese už nachádzajú.

 

RAK (22.06. – 22.07.)

Prostredníctvom vášho pochopenia a vnímania bola posilnená celková vaša odolnosť voči všetkému, čo vás v minulosti zneisťovalo, či naštrbovalo. Teraz už viete, aký postoj v daných situáciách zaujať preto, aby ste samých seba neunavili, či neodzbrojili. Nateraz budete aj ďalej úspešne pracovať na svojich individuálnych slabších stránkach, o ktorých viete a ktoré ste prijali za svoje. Každý deň ste v tomto smere silnejší a odolnejší a zároveň sa vám zintenzívňuje a sprístupňuje duchovný smer. Efektívne sa vyriešia menšie štrbiny a štrbinky, ktoré ste u seba, či v jednotlivých vzťahoch cítili a vnímali. Ste v procese akejsi očisty prepojenej na prácu so sebou. Na pracoviskách budete v dobrom, či už vzhľadom na samotné povinnosti alebo v súvislosti pozornosti zo stany kolegov, „ústrednou“ osôbkou. V práci si udržujte potrebnú pozornosť a koncentráciu. V láske a vzťahoch budú o čosi viac „ťahať“ zástupkyne tohto znamenia, páni Raci sa naopak ocitnú v pozícii rozmaznávaných. Zdravie – kožné problémy, plecia, ramená.

Anjelská karta: Anjel strážny – Karta dáva na vedomie, že vaši anjeli sú pri vás, vnímajú vás, počúvajú, pomáhajú vám a milujú vás. Viete, že sa na nich môžete obrátiť s osobnou, či už tichou alebo nahlas vyslovenou prosbou. Na mieste je aj poďakovanie.

 

LEV (23.07. – 23.08.)

Ocitnete sa v celkovom menšom chaose, lebo chcete byť v rámci vášho okruhu všade, robiť všetko, počuť všetko, jednoducho nechcete, aby vám niečo uniklo, aby ste o niečo prišli alebo aby ste jednoducho niečo zanedbali, či podcenili. Je to síce pekné, ale sami ste na sebe už zistili, že keď si na seba naložíte viac, než je únosné, o pohode a efektivite sa hovoriť určite nedá. Takže, nič sa naozaj nestane, keď na chvíľku vypnete, vyložíte si nohy, pustíte si dobrú hudbu alebo si jednoducho trošku zdriemnete bez toho, aby ste si to následne vyčítali, svet ide stále dopredu, nezastaví sa, no vy sa na načerpanie nových síl a energie zastaviť môžete. Vo všeobecnosti sa „pracuje“ na vašej viere, odhodlanosti, čo sa vám ukáže a prejaví ako splnenie menších túžob. V práci nech sa deje, čo sa deje, si aj tak budete myslieť svoje a to vám v podstate dáva vlastnú vnútornú slobodu, pozor však na určité sľuby. V oblasti lásky a vzťahov si medzi sebou vymeníte spôsob myslenia, jednoducho povedané – vaše myslenie sa stane na čas myslením toho druhého, čo prinesie pochopenie a vzájomné prehĺbenie vzťahu. Zdravie – oblasť 3. a 6. čakry.

Anjelská karta: Sloboda – Buďte k sebe samým úprimní a tým si doprajete slobodu myslenia, nebudete zväzovať a zavádzať samých seba. Robte to s láskou.

 

PANNA (24.08. – 23.09.)

Svoju istotu nateraz len hráte, nechcete, aby niekto zacítil, či uvedomil si vaše oslabenie, či chvíľkovú slabosť. V tomto prípade sa však hraná istota mení na tú skutočnú, takže hlavu hore, úsmev na pery a precíťte, že ste v skutočnosti v každom smere dobre a pevne ukotvení. Popri tom si ešte popracujte na menších prejavoch obáv, že ste povedali, čo ste nemali, urobili, čo ste vlastne nechceli a podobne. Tieto pochody vás vyčerpávajú, tak si uvedomte, že človek v danej chvíli jedná najlepšie, ako vie a tak, ako to cíti…, takže budovanie krajiny a sveta štýlom, čo by bolo, keby bolo, nechajte tak. Znenazdajky začnete pomaly zbierať menšie zrnká úrody toho, čo ste si zasiali a bude vám to prinášať radostné pocity, ktoré vytvárajú čistú a silnú energiu. Na pracoviskách si „krúžok“ klebetiacich ľudí síce uvedomujete, no našťastie v žiadnom smere nepripúšťate… trošku viac si „máknete“, no spravíte to s radosťou. Vo vzťahoch sa podporujete, pričom sa v pohode môžete oprieť jeden o druhého, čo vždy poteší. Zdravie – rôzne menšie boliestky, oslabenejšia spodná časť tela.

Anjelská karta: Oslavy – Skvelé, je čas na oslavy a prejavy čistej radosti, dôvody sa vám zjavia a preukážu. Vďaka vlastnej vnímavosti zachytíte aj tie menšie, ale pre vás veľmi prínosné úspechy.

 

VÁHY (24.09. – 23.10.)

V každom smere máte podporenú silnú odhodlanosť a chcenie. Obrazne povedané, ste na ceste, v ktorej si smer a rýchlosť zdolávania daných etáp a úsekov určujete sami. Vy si volíte, čo súvisí s tým, kedy, kde, ako a prečo… Robíte tak v súlade s vašimi pocitmi a samotnou intuíciou. Smerujete k slnku, ktoré je symbolom energie, zdaru a úspešnosti. Všetko „domotkané“ sa rozuzľuje a pre vás nadobúda svoj význam. Viete, prečo sa tá, či oná, vec udiala, ste vnútorne vnímaví a odhodlaní nedať sa zneistiť. Darí sa vám, o čom svedčia vaše výsledky. Ste pozitívni, skvelo naladení, usmiati a uvoľnení zároveň, cítite sa skvelo a my ostatní to naozaj vidíme, tak si to užite. Zároveň k vám prichádza viacero informácií, ktoré budete triediť a spracovávať, no aj s tým si ľahko poradíte. Na pracovisku ste v stave pohotovosti, no bez toho, aby vás to stresovalo. Budete viac v pohybe a vo sfére rôznych vybavovačiek. V oblasti lásky a vzťahov si odovzdávate čisté city, ktoré vás bytostne posilňujú, živia a „nabudzujú“, len pozor, aby ste neskĺzli do úlohy obhajovania a hájenia si, kto je na danej lodi skutočným kapitánom (viete, že ste na jednej lodi, takže na všetko ste dvaja). Zdravie – oblasť základnej čakry a tráviacej sústavy.

Anjelská karta: Rovnováha – Snažte sa vzniknutý nepomer zachytiť a vo všetkom udržiavať rovnováhu, prerozdeľujte si čas medzi všetky oblasti, ktoré sú dôležitou súčasťou vašich životov.

 

ŠKORPIÓN (24.10. – 22.11.)

Ste v nastavení priateľských energií, prístupní a otvorení všetkému, čo vám má priniesť posun, pochopenie, skúsenosť, či výzvu, no zároveň si uvedomujete, že v tomto rozpoložení ste pre okolie odhalení viac, než by ste chceli a preto sa obávate prípadných zrád, zavádzaní, či klamstiev. V tomto smere vám bude, a aj je, skvelým pomocníkom vaša vnímavosť a samotná intuícia, takže vaše „anténky“ stále fungujú, len si všímajte vlastné pocity, ktoré vám všetko potrebné naznačia alebo našepkajú. Vo všeobecnosti sa sami odhodláte zabŕdnuť aj do niektorých tém a sfér, ktoré pre vás ešte nie sú úplne vysporiadané (bolestivá minulosť, nespravodlivosť, neprávo, s ktorým ste sa stretli). Zvládnete to a dokonca sa vám čo-to podarí aj prijať, spracovať a tým aj úplne „začistiť“. Pracovné povinnosti si príliš neodkladajte a neflákajte sa, je to pohybovanie sa po tenkom ľade, i keď to zvládnete, no ušetríte si prípadný chaos, či nervozitu. Vo vzťahoch a láske má medzi vami dvoma svoj priestor aj vzájomné priateľstvo a priateľskosť. Zdravie – dlane, chodidlá, prechladnutie .

Anjelská karta: Požehnanie – Proste anjelov o pomoc a pomoc príde. Máte otvorený priestor na to, že sa vám celkovo darí a tam, kde je to primrznuté, prichádza priestor už na vyššie napísané vyžiadanie pomoci.

 

STRELEC (23.11. – 21.12.)

Aj keď si to možno neuvedomujete alebo nepripúšťate, niektoré veci si predsa len komplikujete sami. Nie je to výčitka, len konštatovanie, že je to ľudské a pre nás úplne prirodzené, no keď si to uvedomíte, môžete s tým niečo spraviť, odbúrať prípadné tiene, ktoré vytvára vaša myseľ pod vplyvom, či už strachu, obáv alebo samotnej sebareflexie, čo je na poriadku, no aspoň minimalizujete vplyv vlastného skresľovania vecí. Vo všeobecnosti ste a aj budete na tom dobre, potiahne vás to viac smerom k domovu a domácnostiam, kde sa cítite veľmi dobre. Dokončíte si všetko, na čo budete mať chuť, teplo domova vám vytvorí a počas týchto dní bude vytvárať všetko, čo vás naplní a privedie k úplnej spokojnosti. Pracovné povinnosti vás nijako nevykoľaja a v každej situácii budete presne vedieť ako konať, čo spraviť a ako sa zachovať. Za potešujúcu budete pokladať aj menšiu výzvu, ktorej budete vystavení. Láska sa z preventívnej manifestácie „štrajkovania“ zmení na čistú duchovnú a emocionálnu túžbu. Zdravie – oblasť 1. a 4. čakry.

Anjelská karta: Dôvera – Dôverujte si, nespochybňujte sa a posilňujte svoju vieru. V prípade obáv požiadajte opäť s veľkou dôverou o pomoc anjelov.

 

KOZOROŽEC (22.12. – 20.01.)

Máte plnú hlavu dôležitých informácií, termínov, povinností a toho, čo dnes alebo zajtra musíte spraviť, na čo nemôžete zabudnúť a čo vám nesmie uniknúť. S týmito pochodmi, ktoré si sami vytvárate, vstávate a líhate si, ste napnutí ako tetivy na lukoch a tak chcené uvoľnenie neprichádza. Možno to chce, aby ste si viac verili v tom, že všetko potrebné postupne vybavíte, zapisujte si to vám vyhovujúcim systémom do diárov, či zápisníkov a tým odbremeníte hlavu a minimalizujete svoje vtieravé myšlienky s podvedome označenými červenými výkričníkmi. Následne prídu aj pokojnejšie noci a spánok. Vo všeobecnosti vám jednotlivé dni budú pohodovo plynúť s tým, že si sami, keď vám to padne vhod, spravíte z komárov niečo oveľa väčšie. Na pracoviskách budete o čosi citlivejšie zachytávať rôzne energetické boje, ktoré si dokážete pomenovať, ale aj prepojiť na konkrétne osoby, čím sa vám po tomto vysvetlení uľaví a môžete si ďalej „hľadieť svojho“. Vo vzťahoch nespochybňujte skutočnú osobnostnú silu, ani silu odhodlania svojich „polovičiek“. Zdravie – zrak, menšie odreniny, podbruško.

Anjelská karta: Príroda – Prospeje vám vplyv prírody, ktorá má čisto ozdravný efekt, samozrejme, je aj skvelým zdrojom dobíjania sa. Doprajte si dýchanie, pohyb v prírode, či krásne objímanie stromov.

 

VODNÁR (21.01. – 19.02.)

V tomto období si viac zapracujte s oblasťou srdca a všetkým, čo s ňou súvisí. Budete možno zo začiatku citlivejší, no energie srdca majú v našich životoch svoje miesto a opodstatnenie, vďaka nim vieme rozpúšťať všetko „zatvrdnuté“, zablokované a opradené silou neodpustenia. Ocitnete sa v tom, že si uvedomíte, ako vnútorne odpúšťate sebe a tým, ktorí vám teraz, či v minulosti, ublížili a spolu s tým preciťujete v skvelých pocitoch slobody, vitálnosti, „nabudenia“ a sily. Podaktorí z vás budú chcieť pár dní tráviť za stenami svojich domovov, bez kontaktu s väčšou spoločnosťou, no to je úplne v poriadku, to ticho vám prináša upokojenie a zrozumiteľnejšie vnímanie samých seba. Malé duchovné kroky, ktoré sa vám daria a menia sa na väčšie, sa hneď odzrkadlia v realite a v tom, čo sa bude diať a to vás veľmi poteší. V práci budete komunikatívni, veselí a pripravení riešiť všetko potrebné a postaviť sa tomu, čo „vykukne“ ako niečo prioritné. Vo vzťahoch rovnako platí pracovanie s citmi, pocitmi a samotnými energiami vzájomne, ale aj univerzálnej lásky. Zdravie – hlava, oblasť hrude, podbruško.

Anjelská karta: Odpustenie – Upustite od zloby, hnevu nenávisti, ktorú si voči daným ľuďom v sebe starostlivo pestujete. Odbremeňte sa prostredníctvom odpustenia týchto nánosov a pustite sa smerom k pocitom celkovej ľahkosti.

 

RYBY (20.02. – 20.03.)

Do žíl sa vám napumpovala celková vitálnosť, „nabudenosť“ a krásny elán. Či to všetko zachytávate a do každého dňa púšťate, je len na vás, no všetko vymenované nateraz pri vás funguje a figuruje. Posilňované sú všetky vzťahy, ktoré to potrebujú a ktoré majú vo vašich životoch stále svoje opodstatnenie, dokonca aj prípadné nedorozumenia nebudú mať na dané vzťahy taký, dajme tomu, že negatívnejší vplyv, ako sa tomu stávalo v minulosti. Celkovo nebudete púšťaní tam, kde by vám to malo priniesť niečo pre vás nepokojné a neblahodarné, či znepokojujúce. Jednoducho, týmto situáciách pod vplyvom ochrany nebudete vystavovaní a tak sa môžete tešiť z priazne, ktorá vás sprevádza na každom kroku, v skratke – máte radostnejšie dni. Na pracoviskách vám zasa dopomôže vplyv šťastia, ktoré vás nenechá v štichu, na potrebné cez isté situácie upozorní, či upriami a pred nechceným ochráni. Vo vzťahoch si začnete niečo zakazovať, alebo naopak začnete si prikazovať, no povedzte, je obmedzovanie samých seba pre vás teraz vítané? Pracujte spoločne s tým, čo máte k dispozícii, áno aj na vzťahoch sa pracuje. Zdravie – celá oblasť krku a 2. čakry.

Anjelská karta: Pravé Ja – Vaše krásne, pravé a skutočné Ja sa hlási k slovu, vychádza na povrch a vy spravíte dobre, ak mu to umožníte. Zároveň týmto krokom povzbudíte tých, ktorí sa toho obávajú alebo sa k tomu ešte neodhodlali.

 

Za vašu priazeň a podporu ďakuje Mária Petrovičová

Zdroj: www.zlatemoravce.info 

OKIENKO SNOV zverejňuje Majkin horoskop so súhlasom autorky Ing. Márie Petrovičovej
(kopírovanie pre iné ako vlastné potreby podlieha autorským právam)

Leave a reply

TOPlist