www.elenn-okienko.sk

Kôpky snov – 28.06.2013 – Vysvedčenie pre Slobodný vysielač

V   Y   S   V   E   D   Č   E   N   I   E

Redaktor a moderátor:      PETER KRŠIAK
Inštitúcia:                       Internetové rádio SLOBODNÝ VYSIELAČ
Relácia:                          K Ô P K Y   S N O V

Dátum zrodu:                 15. januára 2013

Miesto:                          Banská Bystrica

Ročník:                          prvý
Polrok:                           prvý

Počet odvysielaných relácií: s dnešnou – 115

HODNOTENIE:

Moderovanie:                          skvelé a neopakovateľné
Upútavky na Facebooku:           obzvlášť nápadité
Zmysel pre humor:                   veľký a nenapodobiteľný

Príprava relácie:                        pravidelná a svedomitá

Úvodný a záverečný pozdrav:     mimoriadne spríjemňujúci deň
Obsah relácie:                          rôznorodý – z každého rožku trošku
Témy:                                    pestré, pútavé a zaujímavé
Piesne:                                    staršie i novšie – zo Slovenska aj z Čiech
Hostia:                                    prichádzajú radi… a niektorí aj opakovane

CELKOVÉ HODNOTENIE:            jednotka s hviezdičkou

POCHVALNÉ UZNANIE
za dosiahnuté vynikajúce výsledky udeľuje kôpkovo-snovo takmer závislá poslucháčka

Elenn

 

V Zlatých Moravciach 28. júna 2013

 

 

Leave a reply

TOPlist