www.elenn-okienko.sk

Bonusy

 

HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ    –    Bonusy  (v súťažných kolách 1-20 a v reláciách I.-V.)

 

01. kolo   V./3    ZUŠKÁČIK v Slovenskom dome v Prahe  –  Detská cimbalová hudba ZUŠKÁČIK zo ZUŠ v Tlmačoch

02. kolo   II./4    Kolovrátkovanie v Prílepoch  –  FSk KOLOVRÁTOK z Prílep a z Melčíc-Lieskového

03. kolo   I./4     Fujaristi v Čičmanoch  –  multiinštrumentalista Matúško KUBINA zo Seliec

04. kolo   V./2    Čepce zo Žitavian  –  Oľga HOMOLOVÁ a FSk POŽITAVAN zo Žitavian

05. kolo   I./2     Šúpanie fazule v Machulinciach  –  FSk KAMENEC z Machuliniec

06. kolo   II./3    Pranie na potoku v Nimnici  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice

07. kolo   IV./1   Maťko a Kubko z Jasenice  –  Maťko a Kubko KYSELOVCI z Jasenice

08. kolo   V./1    Spevy a tance z Moravy – Slovácký soubor LÚČKA zo Svatoboříc-Mistřína a Cimbálová muzika STUŽKA 
                                                                                                                                                                          z Kyjova
09. kolo   II./1    Nielen trávnice z Podmanína (spod Manína)  –  FSk MANÍNEC z Podmanína

10. kolo   III./2   Lyžice v Martine nad Žitavou  –  FSk PELÚSOK z Martina nad Žitavou

11. kolo   III./4   Malí tanečníci zo Zlatých Moraviec  –  DFS ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec

12. kolo   II./2    Hľadanie špendlíka v Novej Bani   –   FS HÁJ z Novej Bane

13. kolo   I./1     V Mašekovom mlyne pri Vrábľoch   –   SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ 

14. kolo   III./1   Malí heligonkári z Novej Bane   –   HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani 

15. kolo   III./3   Omykanie peria v Záriečí   –   FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia

16. kolo   IV./3   Spevy ze Papradna   –   FSk PODŽIARAN z Papradna 

17. kolo   I./3     Tance seniorov z Partizánskeho  –  FS JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho

18. kolo   IV./4   Bábiky zo Zlatých Moraviec  –  Marka Pekárová zo Zlatých Moraviec a SSk CHYZEROVČANKA
                                                                                                                                                                     z Chyzeroviec
19. kolo   IV./2   Dožinky v Šuriankach  –  FSk ŠURIANČANKA zo Šurianok

20. kolo   V./4    Z každého rožku trošku  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice, Maťko KYSEL z Jasenice,
                         HELIGONKÁRI SPOD KĽAKU
z Rajeckej Lesnej, FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia,
                           tri FSk s názvom KOLOVRÁTOK – z Prílep, Melčíc-Lieskového a Drahoviec 

 

 

HITPARÁDA ĽUDOVÝCH PIESNÍ – Bonusy I.-V.    …   júl a august 2021

 

I.         1h 1min

15:17   13. kolo    V Mašekovom mlyne pri Vrábľoch   –   SSk VRÁBĽANKA z Vrábeľ

15:26   05. kolo    Šúpanie fazule v Machulinciach  –  FSk KAMENEC z Machuliniec

15:48   17. kolo    Tance seniorov z Partizánskeho  –  FS JÁNOŠÍK senior z Partizánskeho

14:33   03. kolo    Fujaristi v Čičmanoch  –  multiinštrumentalista Matúško KUBINA zo Seliec

 

II.       1h 1min

16:11   09. kolo    Nielen trávnice spod Manína  –  FSk MANÍNEC z Podmanína

14:47   12. kolo    Hľadanie špendlíka v Novej Bani   –   FS HÁJ z Novej Bane

14:22   06. kolo    Pranie na potoku v Nimnici  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice

14:56   02. kolo    Kolovrátkovanie v Prílepoch  –  FSk KOLOVRÁTOK z Prílep a z Melčíc-Lieskového

 

III.      1h 2min

13:11   14. kolo    Malí heligonkári z Novej Bane   –   HELIGÓNČEK zo ZUŠ v Novej Bani

15:00   10. kolo    Lyžice v Martine nad Žitavou  –  FSk PELÚSOK z Martina nad Žitavou

19:11   15. kolo    Omykanie peria v Záriečí   –   FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia

14:47   11. kolo    Malí tanečníci zo Zlatých Moraviec  –  DFS ZLATŇANKA zo Zlatých Moraviec

 

IV.       1h 1min 30s

14:43   07. kolo    Maťko a Kubko z Jasenice  –  Maťko a Kubko KYSELOVCI z Jasenice

15:37   19. kolo    Dožinky v Šuriankach  –  FSk ŠURIANČANKA zo Šurianok

15:26   16. kolo    Spevy ze Papradna   –   FSk PODŽIARAN z Papradna

15:57   18. kolo    Bábiky zo Zlatých Moraviec  –  Marka Pekárová zo Zlatých Moraviec
a  SSk CHYZEROVČANKA z Chyzeroviec

 

V.        1h 2min

14:59   08. kolo    Spevy a tance z Moravy – Slovácký soubor LÚČKA zo Svatoboříc-Mistřína a CM STUŽKA z Kyjova

14:31   04. kolo    Čepce zo Žitavian  –  Oľga HOMOLOVÁ a FSk POŽITAVAN zo Žitavian

16:00   01. kolo    ZUŠKÁČIK v Slovenskom dome v Prahe  –  Detská cimbalová hudba ZUŠKÁČIK zo ZUŠ v Tlmačoch

17:09   20. kolo    Z každého rožku trošku  –  FSk NIMNIČANKA z Nimnice, Maťko KYSEL z Jasenice,
HELIGONKÁRI SPOD KĽAKU z Rajeckej Lesnej, FSk ROZMARÍNEK zo Záriečia,
tri FSk s názvom KOLOVRÁTOK – z Prílep, Melčíc-Lieskového a Drahoviec

 

Leave a reply

TOPlist